Level 30 Level 32
Level 31

GOTTA have "DE" or "HET"


31 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
de mens
mankind
de natuur
nature
de liefde
love
de moderne kunst
modern art
de (vaderlandse) geschiedenis
(Dutch) history
de dood
death
het leven
life
de hemel
heaven
de hel
hell
het paradijs
paradise
in de stad
in town
naar de stad
to town
in de kerk
in church
in de gevangenis
in jail
aan de universiteit
at university
in de praktijk
in practice
onder de zeespiegel
below sea level
in het Nederlands/Engels/Duits
in Dutch/English/German
uit het Nederlands/Frans vertalen
to translate from Dutch/French
op het tweede net
on channel two (tv)
de school begint om
school begins at
in de tweede versnelling
in second gear
tussen de 12 en de 15
between 12 and 15 (items or age)
voor de lol
for fun
in het rood gekleed
dressed in red
de een na de ander
one after another/one by one
met de auto/tram
by car/tram
met de hand
by hand
de volgende keer
next time
op het eerste gezicht
at first sight
een afspraak maken
make an appointment