Level 31 Level 33
Level 32

1 Essential Words to Read Dutch Newspapers


32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
de indruk hebben dat...
have the impression that...
bewonderen
to admire/look up to
in vroeger dagen
in earlier days
verwachten
to expect
de verwachting
expectations
onthouden
to remember
vergeten
to forget
verzamelen
to collect
de verzameling
collection
het genot
enjoyment/pleasure/delight
haten
to hate
de haat
hate
ergeren
to annoy/irritate
de ergernis
annoyance/irritation
het verstand
powers of reason/knowledge/understanding
de aanpassing
adjustment
de aandacht
attention
opvallen
to attract attention/be conspicuous
opvallend
conspicuous/striking
de gewoonte
habits/custom/practice
gewoonlijk
usually/normally
het geheim
secret
de waarheid
truth
de leugen
lie
liegen
to tell a lie
de leugenaar
liar
geschikt
suitable/fit/appropriate
gepast
befitting/proper/exact
bovendien
furthermore
het verleden
past
het heden
today
de toekomst
future