Level 33 Level 35
Level 34

3 Essential Words to Read Dutch Newspapers


32 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
de stelling
proposition/supporting argument
het besef
understanding/consciousness/idea
het kenmerk
identifying mark
de eigenschap
quality/attributes
een beeld hebben van
to have an idea of
ophouden
to stop/quit
bepalen
to define/determine
verdwijnen
to vanish/hide
verschijnen
to appear
ontstaan
to begin to exist
het ontstaan
origin/creation
dagelijks
daily
toevallig
accidental/coincidental
het argument
argument
de mening
opinion
enerzijds
on the one hand
anderzijds
on the other hand
het besluit
decision/conclusion
de volgorde
order/sequence
het karakter
characteristic trait
de persoonlijkheid
personality
de aanleg
talent (inborn)/aptitude
het talent
ability
het gevoel
feeling/sensation
het geloof
belief
het bijgeloof
superstition
voorspellen
to predict
vermoeden
to suspect
de onzin
nonsense
het teken
sign
het signaal
signal
beleven
to experience