Level 47 Level 49
Level 48

17 Essential Words to Read Dutch Newspa


52 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
de doodslag
manslaughter
de gedetineerde
detainee
de officer van justitie
public prosecutor
het vermogen (financieel)
wealth, capital
vervoeren
to transport
wegens
because of
het bruidspaar
bridal couple
doorgewinterd
through and through
het gejuich
the cheering
het geknal
explosive sounds
het ja-woord
"I do" in wedding
ontroerend
moving, poignant
ontrollen
to unfold
regisseren
to direct
snotteren
to cry, to blub
het sprookje
fairytale
de twijfel
doubt
het koningschap
monarchy
de omhelzing
embrace
onderstrepen
to underline
de preek
sermon, preach, discourse
de opvolging
succession
rimpelloos
without hitches/delays
verheugend
heart warming
de besparing
saving
de fabriek
factory, plant
debiel
retarded
inwijden
to inaugurate
de mop
joke
overhebben
to have left over
strooiwagen
gritting lorry
het vooroordeel
prejudice
de achterflap
the back cover of a book
eeuwig
perpetual / eternal
de frituur
snack bar
de gemeenplaats = het cliché
cliché
het gezag
authority
het pintje = de pils
beer (half a pint)
het trekje
feature or aspect
uitvergroten
to enlarge/magnify/blow up
verkennen
to explore/scout(out)
begaafd
gifted
gedurende
during
gierig
mean, stingy
de herkomst
origin
het oordeel
judgement
overbekend
very well known
althans
at least
de bovenlaag
upper layer/crust of society
de grondslag
foundation
massaal
massive(ly)
de vlucht
flight, escape