Level 56 Level 58
Level 57

1 Samenstelling: When 2 Become 1


35 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
het lichaamstaal (lichaam + taal)
body language
het gespreksonderwerp (gesprek + onderwerp)
topic of conversation
de gesprekspartner (gesprek + partner)
partner in dialogue
het oogcontact (oog + contact)
eye contact
de pupilreactie (pupil + reactie)
pupillary reaction
de plantensoorten (plant + soort)
kind of plant
de gezichtsuitdrukking (gezicht + uitdrukking)
facial expression
de reclamecampagne (reclame + campagne)
advertisement campaign
de ontsnappingsroute (ontsnapping + route)
a way out/flight response
de verkoopprijs (verkoop + prijs)
retail price
de handenarbeid (hand + arbeid)
manual labour
het bloedonderzoek (bloed + onderzoek)
blood work
de taakverdeling (taak + verdeling)
task distribution/division of labour
de welvaartsstaat (welvaart + staat)
social welfare
de menswetenschappen (mens + wetenschappen)
humanities/human science/social science
het jongerencafé (jongere + café)
youth oriented cafés/young people's bar
de misdaadpreventie (misdaad + preventie)
crime prevention
de methodeleer (methode + leer)
methodology
het doktersadvies (dokter + advies)
doctor's advice
de maneschijn (maan + schijn)
moonlight/moonshine
het havengebied (haven + gebied)
port area/port facilities/harbour
het groenteafval (groente + afval)
vegetable refuse/biodegradable wastes
het consumentengedrag (consument + gedrag)
consumer behavior
het geluidssignaal (geluid + signaal)
audible warning/audio signal/acoustic signal
het universiteitsgebouw (universiteit + gebouw)
university building/university campus/university premises
het toelatingsexamen (toelating + examen)
entrance exam/qualifying exam
de maanlanding (maan + landing)
moon landing
de scheikundeles (scheikunde + les)
chemistry class
de klassenraad (klas + raad)
class council
de volksgezondheid (volk + gezondheid)
public health
de relativiteitstheorie (relativiteit + theorie)
theory of relativity
het onderzoeksresultaat (onderzoek + resultaat)
research finding
de dierproeven (dier + proeven)
animal testing
de oogtest (oog + test)
eye exam
het bergbeklimmerstouw (berg + beklimmer + stouw)
climbing rope