Level 57 Level 59
Level 58

2 Samenstelling: When 2 Become 1


35 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
de oudejaarsavond (oud + jaar + avond)
new years eve
de middeleeuwen (middel + eeuw)
the Middle Ages
het weerbericht (weer + bericht)
weather report
de paskamer (pas + kamer)
fitting room
de zithoek (zit + hoek)
sitting area
de afstandsbediening (afstand + bediening)
remote control
de koopkracht (koop + kracht)
spending power
de bezienswaardigheid (bezien + waardigheid)
sight, scene (tourist)
de busrit (bus + rit)
bus ride
de dagtocht (dag + tocht)
day trip
de bewustwording (bewust + wording)
becoming aware
de gezondheidsbevordering (gezondheid + bevordering)
promotion of public health
de kennistoename (kennis + toename)
increased knowledge
de strandtent (strand + tent)
beach bar
de voorlichtingscampagne (voorlichting + campagne)
information campaign
de zonsondergang (zon + ondergang)
sunset
de buurtwinkel (buurt + winkel)
neighbourhood shops/grocer
de aardkluit (aard + kluit)
lump of earth
het platteland (plat + land)
countryside
het auto-onderhoud (auto + onderhoud)
car maintenance
de wijnhandel (wijn + handel)
wine dealer (wine merchant)
het nevenpersonage (neven + personage)
side character (side kick)
de karaktertekening (karakter + tekening)
characterisation
het meesterwerk (meester + werk)
masterpiece
het lustgevoel (lust + gevoel)
libido
de kinderopvang (kind + opvang)
childcare
de pensioenregeling (pensioen + regeling)
pension scheme/plan
de werkzekerheid (werk + zekerheid)
job security
de verbrandingsoven (verbranding + oven)
incinerator
het jaarverslag (jaar + verslag)
annual report
het interimkantoor/het uitzendbureau (interim + kantoor)/(uitzend + bureau)
employment agency (temp agency)
de doelstelling (doel + stelling)
objective
het functioneringsgesprek (functionering + gesprek)
staff review/appraisal (performance evaluation)
het knelpunt (knel + punt)
sticking point
de leveringstermijn (levering + termijn)
estimated time of delivery