Level 58 Level 60
Level 59

3 Samenstelling: When 2 Become 1


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
de stadsdeelmanager (stad + deel + manager)
district manager
de arbeidsmarkt (arbeid + markt)
labour market
het zelfvertrouwen (zelf + vertrouwen)
confidence
de martelpraktijken (martel + praktijk)
torture
het doorzettingsvermogen (doorzetting + vermogen)
perseverance
de klantenopvolging (klant + opvolging)
following up customers
de klantenwerving (klant + werving)
recruiting new customers
de langetermijnrelatie (lang + termijn + relatie)
long-term relationship
de arbeidsomstandigheden (arbeid + omstandigheid)
working conditions
de arbeidsvoorwaarde (arbeid + voorwaard)
term of employment
de bloembollensector (bloem + bol + sector)
the bulb sector
de vakman (vak + man)
skilled worker
het kernwoord (kern + woord)
keyword
de werkdruk (werk + druk)
pressure of work
het conferentieoord (conferentie + oord)
conference venue
de lolbroek (lol + broek)
clown, joker
het bejaardentehuis (bejaarde + huis)
old people's home, nursing home
de nieuwbouw (nieuw + bouw)
newly built house
de volksbuurt (volk + buurt)
working class neighbourhood
de woningbouwvereniging (woning + bouw + vereniging)
housing corporation
de nieuwbouwwijk (nieuw + bouw + wijk)
neighborhood of newly built houses
de brandweer (brand + weer)
fire brigade
de snelweg (snel + weg)
motorway/freeway
het verkeersongeval (verkeer + ongeval)
traffic accident
de huisvrouw (huis + vrouw)
housewife