Level 59 Level 61
Level 60

4 Samenstelling: When 2 Become 1


48 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
de belastingaangifte (belasting + aangifte)
tax declaration
het dagboek (dag + boek)
diary/journal
het bankafschrift (bank + afschrift)
bank statement
het lidmaatschap (lid + maatschap)
membership
de tandarts (tand + arts)
dentist
de grootmacht (groot + macht)
world power
het inkomensverschil (inkomen + verschil)
difference in income
de kindersubsidie (kind + subsidie)
child benefit (money one gets from the government to help with having kids)
de reisvergoeding (reis + vergoeding)
travel expense
de stofwisseling (stof + wisseling)
metabolism
het streefgewicht (streef + Gewicht)
target (ideal) weight
de zwaarlijvigheid (zwaar + lijvigheid)
obesity
de rotstudie (rot + studie)
damned studies
de zelfontplooiing (zelf + ontplooiing)
self-fulfillment, self-development, self-improvement, self-realisation
de achtergrond (achter + grond)
background
het hoofddoek (hoofd + doek)
headscarf
de onderdrukking (onder + drukking)
oppression
de scheurkalender (scheur + kalender)
block-calendar, tear-off calendar
de arbeidsparticipatie (arbeid + participatie)
levels of employment, employment participation
de sekspoes (seks + poes)
sex kitten
de bouwstijl (bouw + stijl)
architectural style
het eigenbelang (eigen + belang)
self-interest
de golfbaan (golf + baan)
golf course
de kuststreek (kust + streek)
coastal areas
het vissersdorpje (visser + dorpje)
fishing village
het zwemparadijs (zwem + paradijs)
swimming paradise
de databank (data + bank)
database
het homohuwelijk (homo + huwelijk)
same-sex marriage
het koningshuis (koning + huis)
monarchy
de mengelmoes (mengel + moes)
mishmash
het stoomgemaal (stoom + gemaal)
steam-driven pumping station
de zeurpiet (zeur + piet)
whinger, complainer
de huzarensla (huzaar + sla)
Russian Salad (lit: Soldier/Trooper's Salad)
de emancipatiebeweging (emancipatie + beweging)
emancipation
de gelijkgezinden (gelijk + gezind)
people holding similar views and values
de leefomgeving (leef + omgeving)
living environment
de levensovertuiging (leven + overtuiging)
philosophy of life; world view; personal convictions
het binnenland (binnen + land)
interior, inland
de spaarzin (spaar + zin)
being keen to save money
het schelpdier (schelp + dier)
shell fish
het windmolenpark (wind + molen + park
wind mill farm
de belastingontduiker (belasting + ontduiker)
one who commits tax evasion, tax dodger
de gevangenisstraf (gevangenis + straf)
prison sentence
de uitbraakpoging (uitbraak + poging)
escape attempt
de huwelijksvoltrekking (huwelijk + voltrekking)
wedding ceremony
het levensgenieten (leven + genieten)
the joy of life
de kanttekening (kant + tekening)
side comment, query
de karaktertrek (karakter + trek)
character trait