Level 63 Level 65
Level 64

2 What do we do with DOEN?


61 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
verkeerd doen
to misdo, to err
doen zwichten
to overbear
doen herleven
to revive
een plas doen
to urinate
pipi doen
to pee, wee, urinate
het goed doen
to thrive, flourish, bloom
doen mislukken
to abort
uitspraak doen
to adjudicate, to pronounce or decree by judicial sentence
doen kapseizen
to upset
doen schrikken
to terrify, to frighten
doen verdampen
to evaporate
doen uitzetten
to distend
bij elkaar doen
to cluster
doen opstijgen
to levitate
doen opvliegen
to rouse
wat doen we?
what doe we do?
aan sport doen
to do sports
doen verouderen
to age
doen overhalen
to bend, to tilt
doen versmelten/samensmelten
to coalesce
doen verdwijnen
to drown
doen wegkwijnen
to waste
doen ontbranden
to kindle, light
doen schommelen
to rock, swing, jiggle
doen verstommen
to dumb down
doen schimmelen
to mildew
doen afschampen
to ricochet, rebound
oud doen worden
to get old, age
op de post doen
to post
op de knip doen
to fasten, secure, hasp
in een vat doen
to put in a barrel
in een pot doen
to put in a pot
in een zak doen
to put in a pocket/pouch
doen aborteren
to abort
kunnen doen
to be able to
neerbuigend doen
to condescend
Dat zal ik doen
I'll do that.
zijn beklag doen
to complain
aan de lijn doen
to slim, to be on a diet
in een krat doen
put in a crate
in een korf doen
put in a hive
aan inteelt doen
to inbreed
in een buis doen
to put in a tube
boodschappen doen
to do shopping
doen afschifferen
to flake
het erg doen
to boom
een genoegen doen
to oblige
op het potje doen
to put in a pot
troonsafstand doen
to abdicate (kingship)
gepassioneerd doen
to speak or write with enthusiasm
raadselachtig doen
to speak in riddles
doen bijeen passen
to coordinate
perplex doen staan
to awe, amaze
overstag doen gaan
in sailing: to shift suddenly from one side of the vessel to the other when running before the wind
losser doen worden
to loosen
aan piraterij doen
to pirate
doen samenklonteren
to cluster, form into groups, agglomerate
in goeden doen zijn
to be well to do, be well off, to be in easy circumstances
verstomd doen staan
to dumbfound
versteld doen staan
to flabbergast
hard zijn best doen
to toughen up, knuckle down, apply oneself vigorously and earnestly; become serious