Level 64 Level 66
Level 65

3 What do we do with DOEN?


14 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
sceptisch doen over
to be skeptical about doing st
afbreuk doen aan
to be detrimental to
een aanbetaling doen
to make a down payment
in kokend water doen
to scald
in slaap doen valen
to put to sleep
vrijwilligerswerk doen
to volunteer
zijn voordeel doen met
to turn to account, to turn to good account
aan zelfreflectie doen
to introspect, meditate
water bij de wijn doen
to compromise
in woede doen ontsteken
to enrage
de beslissende stap doen
to cross the Rubicon, to make an important decision
een belletje doen rinkelen
ring a bell
waar niet aan te doen valt
helpless
van gedaante doen veranderen
to transform