Level 69 Level 71
Level 70

1 Idiomatic Expressions & Useful Phrases


42 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
de pineut zijn
to be the one to suffer
wat maakt dat nou uit?
what difference does it make?
zo'n troep
such a mess
gewoon vergeten
(I) just forgot
tot zo
see you in a bit
wat vervelend
what a nuisance
wat schetst mijn verbazing
to my own amazement
ontzettend veel
an awful lot
één van beiden
one of them
was van plan
was planning
gepast geld
exact change
zijn frank valt niet
he doesn't get it
voor een dubbeltje op de eerste rij willen zitten
to want the best for little money (more bang for your buck)
een kwartje voor je gedachten
a penny for your thoughts
wat is er nog meer?
what else is there?
goed zitten
to fit nicely/comfortable
waarden en normen
values and norms
als je het niet erg vindt
if you don't mind
achter het stuur kruipen
go behind the wheel
een nacht doorhalen
to make a night of it (a night to remember)
de ene keer
one time
de deur uitgaan
to leave the house
helemaal open
wide open
de open haard
the open fire
de algemeen aanvaarde opvatting
generally accepted view (general consensus)
een film draait/speelt
a film is playing
een film gaat over
a film is about
de moeite waard
worth it/worth the effor
openhangende mond
open mouth
wat de gemiddelde magen aankunnen
what the average person can stomach/withstand
uit de kast komen
to come out of the closet
dat is meegenomen
that is an added benefit
het klappen van de zweep kennen
to know the way things work somewhere (lit: to know the sound of the whip)
onderweg zijn
be on the road/be on the way to
uitdagend werk
challenging work
de brui geven aan iets
to give something up
lef hebben
to have guts
de voor- en nadelen
the pros and cons
het is weer zover
it's that time again
uit de weg helpen
to get rid of
de schuld op zich nemen
to take the blame
de drijvende kracht
driving force