Level 72 Level 74
Level 73

4 Idiomatic Expressions & Useful Phrases


59 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
heden ten dage
these days
maling hebben aan
not giving a damn
mocht haar sokjes niet uit
was not allowed to take her socks off
vandaag de dag
nowadays
landen en volken
countries and its people
de zeden en gewoonten
customs and traditions
gezellig met je gezin bij elkaar zijn
to have a nice time with your family
nieuwe mensen ontmoeten
to meet new people
zich vol laten lopen
to get drunk
zich vol vreten
to stuff oneself
gerucht maken
controversial
een beroep doen op de zintuigen
to appeal to the senses, to tempt
beter af zijn
to be better off
geneigd zijn
to tend to
in de schoenen schuiven van
to blame on
aan het woord laten
to allow so to speak, to speak with the voice of
van het kastje naar de muur
from pillar to post, to be sent back and forth (as in bureaucratic procedures)
als het puntje bij paaltje komt
if push comes to shove (when you're forced by the situation to do something about an issue)
het zegt mij niets
it doesn't mean anything to me
recht voor zijn raap zijn
to call a spade a spade, to tell it like it is
weten waar je aan toe bent
to know where you stand, to have certainty of status
weten wat je aan ze hebt
what you see is what you get with them
Klinkt het niet, dan botst het.
Take it or leave it
bij de pakken neer (gaan) zitten
to give up
goed te boek staan
to have a good reputation
iem lastig vallen
to bother so
iem om een boodschap kunnen sturen
to be able to leave so to it
iem van zijn apropos brengen
to unnerve so
je moet van goede huize komen
to have to be very good
ondergeschoffeld worden
to be socially excluded
solidair zijn
to show solidarity
op tijd sluiten
to close on time
geacht worden
to be expected to
de liefde bedrijven
to make love
de waarheid in pacht hebben
to think of one's own vision is the only true and correct one; be self-righteous; be be overzealous over a belief
berusten op waarheid
to be based on truth
vervallen in stereotiepen
to fall into stereotypes
waarde hechten aan
to attach value to
bijdragen aan het beeld
to add to the image
een beeld aanvullen
to add further to an image
het net breed uitwerpen
to have a broad vision
op het toneel verschijnen
to appear on the scene
zijn heil zoeken in
to find out what one wants
er is iets aan de hand
something is up; something is wrong
knoppen doorhakken
[finally] come to a decision
koren op de molen
superfluous
in de ban raken van
to fall under the spell of
aan de kant zetten
lit: set aside, to dump, to exclude, to throw away
niet meer stuk kunnen
can do no wrong
stevig in de armen sluiten
to embrace
hoe het zij
whatever way
tekenend voor haar zelfbewustzijn
a sign of her self-esteem
van zijn scherpste kantjes ontdoen
to take the edge of
geboren en getogen
born and bred/raised
uit de lucht gegrepen
unfounded
ten onrechte
wrongly
wel degelijk
definitely (used to indicate a strong contrast), contrary to what you expect.
de domme boerkes
country bumpkins
in de wacht slepen
to carry off/to pocket