Level 75 Level 77
Level 76

2 Adverb of Time: Why the Dutch are so prompt...


42 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
nu (colloquial nou) thans (form.)
now
van nu af aan/vanaf nu/voortaan
from now on
tot nu toe/tot nog toe/tot dusver/tot op de dag van vandaag/tot op heden (form.)
until now/up to now
vandaag de dag/tegenwoordig/hedentendage
nowadays
(zo) nu en dan/af en toe
now and then
om de zoveel tijd
now and then/every so often
urenlang
for hours
uren geleden
hours ago
twee uur geleden
two hours ago
over twee uur
in two hours' time
op een dag/ morgen/avond
one day/morning/evening
die dag/morgen/avond
that day/morning/evening
de dag daarna
the day after
de dag daarop
the next day
de dag daarvoor/ervoor/tevoren
the day before
de hele dag/avond/nacht
all day/evening/night
dagenlang
for days
dagen geleden
days ago
een dezer dagen
one of these days
(op) dezelfde dag
(on) the same day
een/twee keer per dag
once/twice a day
dagelijks
daily
drie keer per dag/drie keer dags (form.)
three times a day
de dag daarna/erna daags nadien (form.)
the day after (that)
de dag tevoren/daags tevoren (form.)
the day before
deze week/van de week
this week
volgende/aanstaande/komende week
next week
vorige/verleden/afgelopen week
last week
over een week
in a week/in a week's time
over twee weken/over veertien dagen
in a fortnight/in a fortnight's time
binnen een week
within a week
een week geleden
a week ago
twee weken geleden
a fortnight ago
vrijdag over een week
Friday week/a week from Friday
door de week/op werkdagen
during the week/on weekdays
begin/eind volgende/vorige week
at the beginning/end of next/last week
de week daarop
the week after (that)
de (ge)hele week (door)
all week (long)
vanaf volgende week
from next week on
een keer in de week/per week
once a week
twee keer in de week/per week
twice a week
om de (andere) week
every other/second week