Level 7 Level 9
Level 8

Vaste Combinatie Reeks 2- Werkwoorden/Voorzetsels


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bestaan uit
be composed of
beveiligen tegen
to protect against
bevriend zijn met
maintain a good relationship with so
bewust zijn van
be aware of
zich bezig houden met
be occupied with
bijdragen tot
to contribute to
in het bezit van
in possession of
bezorgd zijn om
be concerned with
bezuinigen op
to economize/make savings
bidden tot
pray to (bv. Boeddha)
bidden om/voor
pray for (bv. ouders)
blij zijn met
be glad of s.t.
blij zijn voor
be glad for s.o.
commentaar geven over
give comments on
condoleren met
to condole so with s.t.
concluderen uit
to conclude from
met het oog op
in consideration of
als gevolg van
as a result of
na verloop van
after the passage of
in tegenspraak met
in contradiction with
dol zijn op
be crazy/fond about/of
het eens zijn met
be one with/be in agreement with
ervaring hebben met
have experience with
feliciteren met
congratulate with
gebrek aan
have a shortage of
tekort aan
shortage of
gebruik maken van
make use of
geloven in
to believe in
gelukkig zijn met
be lucky with so/st
geschikt zijn voor
be suited/fit for
gewend zijn aan
be accustomed/adjusted to
goed zijn in
be good in/be skilled in
een hekel hebben aan
to dislike/detest/hate st
hopen op
to hope for
gediend zijn van
to find st nice/to have a good appreciation of st
erop staan
to demand/insist st on so
zich niet uitlaten over
be silent upon/have nothing to say on or about st
opgaan in
to react to/merge in
vol zijn van
can't get enough of st.
gewoon zijn aan
to be used to st (as in grow up with it)