Level 8 Level 10
Level 9

Vaste Combinatie Reeks 3- Werkwoorden/Voorzetsels


41 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
oordelen over
pass judgement about
verbaasd zijn over
be surprised/amazed about
verliefd zijn op
be in love with
aanleiding geven tot
give way to/lead to
leiden tot
lead to/result to
zijn aan de beurt
be next (in line/que)
letten op
pay attention (also exist as separable verb - opletten)
genieten van
enjoy
rekenen op
count on/rely on
in een goede bui zijn
be in a good mood
belonen voor
be rewarded for
trots zijn op
be proud of
boos zijn op
be angry of
genoeg hebben van
have enough of
ten opzichte van
in comparison with
in vergelijking met
in comparison with
met medeweten van iem
with the knowledge of s.o.
op basis van
on the basis of
aan de hand van
with the use of (bv. info)
ter sprake komen
come about in discussion
overtuigd zijn van
be convinced about
in aanmerking voor
qualified for/eligible for
aanpassen aan
(zich) to get used to
aansprakelijk voor
liable for
aansprakelijk tegenover
be liable of/upon
abonneren op
subscribe to
akkoord gaan met
be in agreement
bang zijn van
be afraid of (s.t. concrete bv. spin)
bang zijn voor
be afraid of (s.t. vague bv. ideeën)
zich baseren op
base oneself upon
beantwoorden aan
to comply with (vs beantwoorden [zonder aan] <=> antwoorden aan)
antwoorden aan
to answer
beginnen aan
to begin something with a foreseeable end
zich bemoeien met
to meddle with
goed met iem opschieten
get along well with someone
ik sta achter je
you can rely/count on me
snakken naar
craving for s.t.
in strijd zijn met
go against s.t. (usually s.t. forbidden by law)
denken van
how do you find s.t./what's your opinion of s.t. (usually used to offer a suggestion)
denken aan
to think about so/st
denken over
to think s.t. over/ponder