Level 100 Level 102
Level 101

Education


27 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
exemplary
voorbeeldig
attentive
oplettend
primary
eerste/voornaamste
altogether
helemaal
proficient
vaardig
proficiency
vaardigheid
to acquire
krijgen/verkrijgen
acquisition
aanwinst/aankoop
phrase
woordgroep/zinsnede
but
behalve
unduly
al te zeer
masculine
mannelijk
feminine
vrouwelijk
profound
diepgaand/grondig
tutor
privéleraar
tuition
onderwijs
lax
slap
to excel
uitblinken
hence
vandaar/daarom
deputy
plaatsvervanger
to cast light on
licht werpen op
corporal punishment
lijfstraf
to grumble
mopperen
to assert
laten gelden
hush
stilte
lucid
helder/duidelijk
prospective
toekomstig