Level 110 Level 112
Level 111

Travelling


28 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
salvage
berging
mystery
raadsel/mysterie
to impede
belemmeren
impediment
belemmering
navigation
scheepvaart
stern
achtersteven
bow
boeg
porthole
patrijspoort
bound for
op weg naar
distress
verdriet/ellende
craft
vaartuig
to propel
voorstuwen
to equip
uitrusten
haphazard(ly)
op goed geluk
venture
waagstuk
to venture
zich wagen
proper
goed
discomfort
ongemak
to conform with
in overeenstemming zijn met
to fuel
van brandstof voorzien
to fuel
aanwakkeren
to scan
afspeuren
peril
gevaar
perilous
gevaarlijk
to toss about
heen en weer slingeren
tentative
voorzichtig
posh
deftig
property
eigendom