Level 115 Level 117
Level 116

War


29 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to deprive of
beroven van
deprivations
ontberingen
to retreat
zicht erugtrekken
assault
aanval
foe
vijand
blast
explosie
bold
moedig/stoutmoedig
cowardice
lafheid
to submit to
zich onderwerpen aan
futile
zinloos
to destine
bestemmen/voorbestemmen
tantamount to
gelijk aan
to repel
afslaan/afstoten
victor
overwinnaar
insurrection
opstand
to embark
zich inschepen
embarkation
inscheping
to embark on
beginnen aan
doomed
gedoemd
doom
ondergang
to charge
aanvallen
to retaliate
wraak nemen/terugslaan
to besiege
belegeren
siege
belegering
vanguard
voorhoede
rear
achterhoede
atrocity
gruweldaad
to impoverish
arm maken
invincible
onoverwinnelijk