Level 116 Level 118
Level 117

Communication


31 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to input
invoeren
cable
telegram
wire
telegram
to gauge
peilen
to discredit
in diskrediet brengen
to direct
richten
to direct to
richten aan
to suggest
aangeven
to articulate
uitdrukken
quarterly
kwartaaltijdschrift
to rectify
rectificeren/verbeteren
to divert
afleiden
potent
machtig/sterk
to forward
zenden
to highlight
benadrukken
to hound
opjagen/belagen
implication
gevolg
to issue
uitgeven
to proceed
verdergaan
to gather
concluderen
to observe
opmerken/zien
to certify
verklaren
to convey
uitdrukken/overbrengen
to amount to
betekenen/neerkomen op
to evade
ontwijken
evasive
ontwijkend
prime
belangrijkste
to brief
instructies geven aan
briefing
instructiebijeenkomst
device
manier
to dispatch
verzenden