Level 117 Level 119
Level 118

Work


29 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
idle
werkloos
to lay off
ontslaan
to accomplish
bereiken
accomplished
talentvol/bekwaam
to collaborate
samenwerken
clause
bepaling
to attribute to
toeschrijven aan
scope
ruimte
to opt for
kiezen
to opt out
kiezen om iets niet te doen
craft
ambacht/handvaardigheid
zeal
ijver/toewijding
zealous
gretig/ijverig
component
onderdeel
to sustain
volhouden
sustained
langdurig
crux
kern
workforce
personeel
to give notice
ontslag aanzeggen/ontslaan
to shirk
zich onttrekken aan
to resume
hervatten
to undertake
op zich nemen
precarious
onzeker
to appeal to
een beroep doen op
appeal
beroep/dringend verzoek
grievance
grief/klacht
grim
somber
to gain
krijgen
gain
winst