Level 118 Level 120
Level 119

Business and Finance


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
cash dispenser
geldautomaat
wallet
portefeuille
to yield
opleveren
merchant
koopman
merchandise
koopwaar
briefcase
aktentas
settlement
regeling
prerequisite
noodzakelijke voorwaarde
to thrive
bloeien
to consolidate
versterken
commodity
handelswaar
to authorise
machtigen
magnate
magnaat
tycoon
magnaat
to exercise
uitoefenen
to settle
regelen
premises
pand/gebouw
revenue
inkomsten
to relate to
in verband staan met
affluent
rijk/welvarend
affluence
rijkdom/weelde
to amount to
bedragen
due
verschuldigd
expenditure
uitgaven
funds
geld/fondsen
to provide for
zorgen voor
provision
voorziening/maatregel
provisions
proviand
plight
toestand/benarde situatie
with a view to
met het oog op