Level 121 Level 123
Level 122

Time (1)


28 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to coincide
samenvallen
sheer
puur/louter
dawn
ochtendschemering
to dawn on
doordringen tot
dusk
avondschemering
twilight
schemering
former
eerstgenoemde
presently
dadelijk/weldra
customary
gebruikelijk
mature
volwassen
durability
duurzaamheid
lifespan
levensduur
initially
aanvankelijk/eerst
prior to
voor
invariably
altijd/steeds
to crop up
zich voordoen
prime
bloei
brief
kort
a fortnight
veertien dagen
heyday
bloeiperiode/hoogtepunt
to avail oneself of
gebruikmaken van
prompt
vlot/direct
lapse
tijdsveloop
to elapse
voorbijgaan/verstrijken
ceaseless
onophoudelijk
incessant
onophoudelijk
in the wake of
vlak na
curfew
avondklok