Level 1 Level 3
Level 2

Relationships (2)


28 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
congratulate on
feliciteren met
congratulations
gefeliciteerd
go steady
verkering hebben
break it off
het uitmaken
guardian
voogd
reason
reden
adultery
overspel
infidelity
ontrouw
adversity
tegenspoed
resemble/look like
lijken op
resemblance
gelijkenis
strike
opvallen
remarkable
opmerkelijk
owe to
te danken hebben aan
parental
ouderlijk
orphan
wees
acquaintance
kennis
in common
gemeenschappelijk
marital
huwelijks
core
kern
infant
baby / peuter
matrimony
huwelijk
offspring
afstammelingen
casual
oppervlakkig
lad
knaap
next of kin
naaste familieleden
minor
minderjarige
fellow/bloke/guy/chap
kerel / vent