Level 27 Level 29
Level 28

Behaviour (5)


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to agree (with)
het eens zijn (met)
to disagree (with)
het oneens zijn (met)
agreement
overeenstemming
disagreement
verschil van mening/onenigheid
to put up/to pitch
opzetten
on purpose
opzettelijk
to quarrel/to argue
ruziemaken
quarrel/argument/row
ruzie
harm
kwaad
to harm
kwaad doen
harmful
schadelijk
harmless
onschadelijk
affair
zaak
to warn
waarschuwen
warning
waarschuwing
to decide
besluiten/beslissen
decision
besluit/beslissing
decisive
beslissend
(im)patience
(on)geduld
(im)patient
(on)geduldig
addicted (to)
verslaafd (aan)
addict
verslaafde
addiction
verslaving
addictive
verslavend
couch potato
tv-verslaafde
to detox
afkicken
detox centre
afkickcentrum
rehab centre
afkickcentrum
compulsive gambler
gokverslaafde
shopaholic/compulsive shopper
koopzieke