Level 53 Level 55
Level 54

The law (4)


29 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
libel/slander
laster/smaad
to testify
getuigen
testimony
getuigenverklaring
verdict
uitspraak
fee
honorarium
incompetent
onbekwaam
competent
bekwaam
incompetence
onbekwaamheid/incompetentie
competence
bekwaamheid/competentie
to contradict
tegenspreken
contradiction
tegenstrijdigheid
contradictory
tegenstrijdig
custody
in hechtenis
in custody
ìn hechtenis
manslaughter
doodslag
case
rechtszaak/zaak
versus
versus/tegen
offence
overtreding
offender
overtreder
major
belangrijk/groot
minor
minder belangrijk/klein
to release
vrijlaten
on bail
op borgtocht
to counter
tegengaan
counterpart
tegenhanger
counterproductive
contraproductief
counter attack
tegenaanval
to exclude
uitsluiten
to release on parole
voorwaardelijk vrijlaten