Level 84 Level 86
Level 85

Time (2)


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
schedule
tijdschema
currently
op het ogenblik
likely/probable
waarschijnlijk
likelihood/probability
waarschijnlijkheid
landmark
keerpunt/mijlpaal
gradual(ly)
geleidelijk
eternal/perpetual
eeuwig
eternity
eeuwigheid
ultimately
uiteindelijk/ten slotte
eventually
uiteindelijk/ten slotte
coincidence
toeval
to cease
ophouden
former
vroeger
stage
stadium
(in)convenient
(on)geschikt
to suit
schikken
instalment
termijn
episode/instalment
aflevering
premature
voorbarig/te vroeg
Middle Ages
Middeleeuwen
medieval
middeleeuws
simultaneously
tegelijkertijd
to accelerate/to speed up
versnellen
custom
gewoonte
leap year
schrikkeljaar