Level 2
Level 3

41 - 58


17 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
importar
ertoe doen
el bolsillo
de zak
colectivo
gezamenlijk
convertirse en
veranderen (in), worden
el crimen
het misdrijf, de misdaad
observar
observeren, bekijken
el fuego
het vuur
generalmente
over het algemeen
reunirse
bij elkaar komen
la esquina
de straathoek
quemar
(ver)branden
loco
gek
numeroso
veel, talrijk
el puesto
het kraampje
despertar
wakker maken
No importa
Dat geeft niet
el progreso
de voortgang