Level 2

199 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
mellan fyra ögon
i enrum
gissel
plåga
gastronomi
matlagningskonst
denim
jeanstyg
konferencier
presentatör
visionär
person med framtidsidéer
sofism
att vara ordfyndig
pastisch
konstnärlig efterbildning
spekulera
fundera och gissa
introvert
inåtvänd
stå sig slätt
klara sig dåligt
syntax
satslära
förflackas
bli ytligare
satir
hånfull komik
få en släng av sleven
få sin beskärda del
rådvill
osäker och obestämd
koncis
kort och exakt
manuell
för hand
hydrat
kemisk vattenförening
dynamometer
kraftmätare
kulör
färg
kostlig
lustig
förebud
varsel
necessär
väska med hygiensaker
filantrop
människovän
marionett
styrd människa
anarki
laglöshet
sinkadus
lyckoträff
futil
obetydlig
rudimentär
liten och outvecklad
slätstruken
medelmåttig
förhala
dröja med
dissident
politiskt oliktänkande
aveny
bred gata
refug
upphöjning i vägbanan
kultur
levnadsmiljö
rämna
tyngas sönder
krämare
köpman
kastell
liten fästning
pyts
liten hink
gå i bräschen för
kämpa för
förfoga över
ha att kunna använda
förete
visa upp
progressiv
framåtsträvande
palaver
livlig diskussion
pedikyr
fotvård
eftergiven
medgörlig
skräda
rensa bort
beskickning
utlandsrepresentation
globetrotter
resenär jordenrunt
begå mened
vittna falskt
dossier
samlade papper
masa sig
röra sig långsamt
induktion
härledning
encyklopedi
uppslagsverk
blazer
mörkblå kavajtyp
godtrogen
naiv
taverna
värdshus
receptarie
apoteksanställd
etymologi
läran om ords ursprung
elastisk
tänjbar
meddelsam
pratglad
erinran
anmärkning
agrar
jordbruksanknuten
lappverk
hafsverk
kontribution
bidrag
förvärva
skaffa
städ
järnredskap för smide
jokk
fjällbäck
anlupen
rostangripen
seismologi
läran om jordbävningar
hässja
ställning för hötorkning
sanitär
hygienisk
idiomatisk
språkkarakteristisk
notera
lägga märke till
gratifikation
belöning
skrank
avgränsande räcke
oansenlig
obetydlig
sublim
högtidlig och fin
utpräglad
typisk
dra öronen åt sig
bli misstänksam
streber
karriärslysten person
kodex
regelsamling
bibringa
få att tillägna sig
minuthandel
vanlig konsumenthandel
grace
skönhet
dävert
lyftkran på fartyg
observatorium
plats för undersökning
hemställa
begära
go
framåtanda
marinera
lägga i kryddvätska
kerub
änglabarn
belevad
artig
stävja
hejda
attiralj
tillbehör
detaljhandel
vanlig konsumenthandel
förhäva sig
skryta
pilk
fiskeredskap
obetingat
fullständigt
ämbar
hink
stick i stäv
tvärt emot
dristig
modig
spankulera
promenera
prisma
ljusbrytande glas
truism
självklart påstående
omlott
på varandra
royalty
pengar till upphovsmannen
autonom
självfungerande
pulpet
papperstödjande möbel
ism
konstriktning
radikal
extremt omvälvande
guvernant
kvinnlig privatlärare
mudd
handledsband
rågång
gräns mellan ägor
nödsakad
tvungen
pekpinne
irriterande tillrättavisning
skröna
lögnhistoria
euforisk
överlycklig
geriatri
läran om ålderssjukdomar
lysten
lustfylld
buskis
extrem komik
måttlös
överdrivet stor
skifte
fördelning av arv
späka sig
plåga sig
briefing
underrättelse
esoterisk
mystisk
förvalta
ha hand om
matrikel
medlemsförteckning
signifikativ
kännetecknande el. betydelsefull
förvissning
övertygelse
gatt
vattenled ut till havet
våda
fara eller olyckshändelse
cineast
filmkännare
dekokt
extrakt från växtdelar
avlöpa
förflyta
annektera
erövra
opinion
allmänn åsikt
dråplig
mycket rolig
kännare
expert
grafologi
läran om handstilen
fjärd
öppet vattenområde
välsituerad
förmögen
uppbörd
insamling av skatteavgifter
konsternerad
förbryllad
sondera
undersöka
vegetation
växtlighet
anbud
prisförslag
auktorisera
ge tillstånd
transparent
genomskinlig
hundöra
vikt boksida
förhanden
tillgänglig och nära
membran
genomsläpplig hinna
partisan
upprorsman
arvode
betald ersättning
munväder
struntprat
måndagsexemplar
dålig vara
ånyo
en gång till
bigarrå
körsbär
utrangera
gallra bort
färdighet
kompetens
stilisera
förenkla
missmodig
nedslagen
parhäst
ständig följeslagare
bära sig
löna sig
självrådig
egensinnig och envis
symposium
vetenskaplig konferens
förbehållsam
försiktig
lynne
sinnelag
sekret
kroppsvätska
elixir
en livsgivande dryck
flottilj
flygbas
löpe
osttillverkningsämne
gobeläng
vävt bilddraperi
medfaren
skadad
fakultet
avdelning på universitet
bondfångare
lurendrejare
paviljong
litet lusthus
lösmynt
frispråkig
mytoman
lögnare
lavinartad
kraftig
dynasti
kungasläkte
röse
stenhög
ragu
köttstuvning
floskel
tomt ord
estrad
upphöjd scen
besiktiga
kontrollera
konvertera
omvandla
vederhäftig
tillförlitlig
garnison
ortsförlagd trupp
jour
nattjänstgöring
pigment
färgämne
stuvare
hamnarbetare
petition
begäran till myndighet
ordinera
skriva ut medicin
pensum
läxa
baptism
dopinriktad frireligion
jökel
glaciär
gigg
tvåhjulig hästvagn
oavvänd
stadig och oavbruten