Level 10 Level 12

200 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
träck
spillning
undseende
mildhet och förlåtande
murrig
mörk och oklar
prägel
beskaffenhet eller särart
huld
trofast
tribunal
tillfälligt insatt domstol
batik
metod för tygfärgning
latex
ett sorts gummi
hågad
som har lust
explicit
uttryckligen
affirmativ
bekräftande och bejakande
grovkornig
oanständig
biträda
assistera
alvar
kalt landskap
viril
kraftfull
mellanhavande
tvist
gracil
smal och spänstig
näs
smal landtunga
bärga sig
behärska sig
fördragsam
tålig
bemedlad
rik
kronologi
tidsordning
gensägelse
protest
transformera
omvandla
kodifiera
skriva ner lagar
spartansk
enkel och sparsam
förfaren
skicklig
doa
sjunga i bakgrunden
underställa
överlåta beslut
absolutism
helnykterhet
multipel
mångfaldig
afasi
talproblem
namnkunnig
berömd
framdeles
hädanefter
avkunna
meddela allmännt
etage
våningsplan
ortoped
rörelsespecialist
krokett
ett slags potatisbulle
liberalisera
frigöra
riksha
persondragen kärra
harnesk
bröstpansar
parterr
blomsterterass
krass
okänslig
proposition
regeringsförslag
klausul
tillägg i bestämmelse
robust
stadig
skickad
lämplig
signalement
igenkännande beskrivning
utgjutelse
upprörda utbrott
obsolet
ej längre brukbar
integritet
privatutrymme
embargo
handelsförbud
preferens
något som föredras
tongivande
inflytelserik
kättja
lust
kättersk
utan rätta tron
missakta
se ned på
konselj
kungligt regeringsmöte
granntyckt
kräsen
intervall
mellanrum
playa
badstrand
stör
trästång
försumlig
slarvig
förbiseende
misstag av glömska
memorandum
skriftlig sammanfattning
funktionell
användbar
hänskjuta
överlämna ett ärende
transferera
överföra pengar
myrra
väldoftande ämne
intermezzo
mellanspel
inkognito
anonymt
mättad
fylld
hjärtesak
viktig angelägenhet
opus
konstverk
knix
kort nigning
genesis
uppkomst
lägga sordin på
dämpa
resumé
sammanfattning
summarisk
kortfattad
decimera
förminska
på småtimmarna
efter midnatt
pollettera
skicka med tåg
trulig
sur
ponera
anta
tranchera
skära upp mat
garde
militär vaktgrupp
berlock
hängsmycke
vederlägga
bevisa motsatsen
åskådning
uppfattning
naprapat
muskelspecialist
kansli
kontor för administration
seraf
sexvingad ängel
kompendium
sammanfattande bokhäfte
överlöpare
förrädare
fusion
sammanslagning
vendetta
hämnd
stötesten
svårighet
andefattig
idélös och tråkig
simultan
samtidig
singulär
endast en
korvett
mindre krigsfartyg
finlemmad
smal
maklig
långsam
ha pippi på
vara galen i
introspektiv
självgranskande
förläna
skänka
fägnas
glädjas
försåt
bakhåll eller fälla
flarn
något bräckligt
stenografi
snabbskrift
filharmoniker
orkestermusiker
parfait
en sorts glass
kantat
hyllningsdikt
proportionell
med samma förhållande
ode
högtidlig dikt
oförmärkt
oupptäckt
eklektisk
ooriginell
mölla
kvarn
sangvinisk
glad och pigg
portalfigur
förgrundsgestalt
virtuell
konstgjord
korrektur
tryckexemplar att rätta
inlaga
bladen i en bok
frugal
enkel
motorik
rörelseförmåga
ådring
färgstrimma
palissad
högt pålstaket
dela sina gracer
änga tid åt alla
ideologi
politiskt synsätt
statuera
bestämma en regel
transcendent
andlig och ogreppbar
konvenans
lämplighet
applicera
tillämpa
polemik
hetsig debatt
oligopol
något utan konkurrens
nödbedd
svårövertalad
humanitär
medmänsklig
klitt
vågformig sandkulle
bära i gullstol
bära med flätade händer
mollusk
blötdjur
drapa
hyllningsdikt
omhulda
beskydda
sensibel
känslig
översiggiven
förtvivlad
kav
helt och hållet
parnass
diktkonst
skogskvinna
vara renons
vara utan något
reversibel
omvändbar
överloppsgärning
något onödigt
indifferent
likgiltig
exkurs
utvikning
millenium
årtusende
förtjänstfull
utmärkt och bra
ohyra
skadeinsekter
traktat
avtal mellan stater
resonans
genklang
gitta
förmå
koherens
sammanhang
saklig
som bygger på fakta
gästabud
stort kalas
eftermäle
minne av avliden
bliga
stirra
invit
erbjudande
salvelse
överdrivna känslor
vittja
tömma
sejour
vistelse
kaross
överdel på bil
consommé
soppa av buljong
renodlad
äkta och oblandad
kognitiv
tankemässig
kadrilj
äldre salongsdans
frenesi
iver
ge någon på båten
överge någon
kandera
glasera
telepati
tankeöverföring
samt och synnerligen
utan undantag
kvintessensen
det väsentliga
schaman
andlig medicinman
bjärt
färggrann
allena
ensam
netto
slutsumma
befängd
orimlig
kuse
ett slags bröd
begapa
stirra på
ulster
tjock ytterrock
negligé
nattlinne
brätte
kant runt hatt
lumpor
trasor
kiropraktik
ryggbehandling
idas
orka med
lamé
tyg med metalltrådar
vitrin
glasskåp
kompakt
tätt ihopsatt
skyla
dölja
vankelmodig
obeslutsam
provisorisk
tillfällig
överlägga
diskutera
pur
ren och oblandad
dialektik
härledningskonst