Level 1 Level 3

200 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
opasslig
småsjuk
genmäla
svara
förpläga
ge mat till
företa
utföra
ombonad
bekväm
truga
envist försöka övertala
myt
populär missuppfattning
deflation
ekonomiskt prisfall
grynna
litet grund
kräpp
småveckigt tyg
titan
jätte
debil
lätt begåvningshandikappad
rekvisita
scentillbehör
verv
livfullhet
eklatera
offentliggöra
belackare
kritisk person
försmäkta
nästan gå under
ty sig till
söka närhet hos
utilitarism
värdering efter nytta
hinsides
på andra sidan
ömka
tycka synd om
fiskal
statsfinansiell
bibliofil
boksamlare
solitär
ensam
seans
möte för andekontakt
rayon
konstsilke
samarit
hjälpsam medmänniska
melerad
i blandade färger
gruvlig
hemsk
lid
mindre backe
amplitud
ljudstyrka
koalition
sammanslutning
evaluera
utvärdera
karott
en skål
nihilism
inga objektiva värden
hätta
enkel spetsig huvudbonad
ouvertyr
musikalisk inledning
imposant
storslagen
överbrygga
utjämna
vara främmande för
inte befatta sig med
bifalla
godta
artikulera
uttala
bräcka
småsteka
museal
gammalmodig
vindskydd
impromptu
infall
disträ
tankspridd
tvärsnitt
genomskärning
sjuda
småkoka
lobbying
politikerpåverkan
autostrada
motorväg
propaganda
åsiktsspridning
dental
tandanknuten
enhällig
samstämmig
schematisk
enkel och överskådlig
dermatologi
läran om huden
paroxysm
plötsliga sjukdomsanfall
jordbunden
realistisk och fantasilös
karda
ullredskap
paviljong
sidobyggnad
klä skott för något
få skulden
banbrytande
nyskapande
bråck
utbuktande kroppsskada
prefekt
universitetschef
kanalisera
leda någonstans
fjälster
en sorts korvskinn
koncept
idé
beck
tjärmassa
sämja
enighet
makramé
konstverk av knutar
distinkt
tydlig
oscillera
pendla mellan
gebit
ämnesområde
mobb
pöbel
dito
detsamma
siren
lockande sjökvinna
a cappella
sång utan instrument
antroposofi
andlig vetenskapsrörelse
inlaga
skrivelse till myndighet
tråckla
sy grovt i förväg
crescendo
starkare och starkare
motiv
anledning
spaljé
ställning för klätterväxt
kvistig
knepig
reflektion
fundering
smäkta
längta efter
novis
nybörjare
rakryggad
ärlig
kaki
sandfärgat tyg
mantalslängd
boendeförteckning
kätte
djurbås
befogad
med bra anledning
schablonmässig
klichéartad och vanemässig
mitella
trekantigt stödbandage
exlibris
bokägarmärke
batterist
trumslagare
inbilsk
egenkär
jämmerlig
eländig
anföra
framhålla
konvulsion
krampanfall
litterat
bildad
gänglig
lång och smal
rådig
snabb och beslutsam
dekorum
anständighet
excess
överdrift
febril
intensiv
bågna
vika sig
skrinlägga
skjuta upp
in memoriam
till minne av
andlös
spänd och koncentrerad
fördom
förutfattad åsikt
intressent
delaktig aktör
impressario
jobbförmedlare åt artister
kutym
sedvana
förära
skänka
proviant
matpackning
schism
brytning pga oenighet
intonation
röstläge
hierarki
toppordnad struktur
måg
svärson
stripig
tjockhängande
avkastning
vinstresultat
ockra
ett färgämne
rata
välja bort
attaché
utlandsrepresentant
harmonium
liten orgel
lintott
ljushårigt barn
luftslott
fantasi
pediatrik
läran om barnsjukdomar
storsint
god och generös
löpsk
brunstig
vickning
matbit på natten
flink
händig
svassa
gå omkring snobbigt
galvanisera
metallbelägga
vokalist
sångare
försmå
avvisa
reservera sig
inte hålla med
jaspis
röd smyckesten
cedilj
bokstavshake
predisponerad
mottaglig för
pretentiös
skrytsamt tillgjord
solochvårare
lurendrejare
kantin
matsal
ignorans
okunnighet
likvidera
förinta
morbid
sjuklig
cistern
större behållare
vederkvickt
uppiggad
klint
bergshöjd
inlåta sig i
börja med
underfundig
dubbelbottnad eller listig
få vatten på kvarn
få bevis för något
delirium
förvirrat tillstånd
befrämja
gynna
vedertagen
allmänt accepterad
harlekin
teaternarr
eutanasi
dödshjälp
oskrivet blad
oprövad person
personifiera
förkroppsliga
förevändning
påhittad anledning
rya
mattmaterial
svävande
otydlig
kreditera
tillgodoräkna
representativ
typisk
dedicera
tillägna
alltemellanåt
ibland
dräktig
gravid
katafalk
ställning för likkista
trind
rundlagd
såtillvida
i det avseendet
utgjutning
vätskeansamling i kroppen
avbalka
skilja isär
kreolspråk
blandspråk
pacifism
fredsfilosofi
yvig
stor och riklig
försyn
öde eller hänsyn
intendent
föreståndare
ombudsman
lagövervakare
brigg
tvåmastat segelfartyg
legion
frivilligarmé
ragla
gå ostadigt
dyslexi
lässvårigheter
mytologi
gudahistoria
beting
betald arbetsuppgift
hävert
u-format uppsugningsrör
rar
sällsynt
antecipera
föregripa
kalkylera
beräkna
perifer
oväsentlig
på pin kiv
för att retas
abbot
klosterföreståndare
taxa
pris
bemärkelse
innebörd
odör
lukt
umbära
klara sig utan
vulgär
grov och osmaklig
croissant
smördegsbröd
stipulera
bestämma
plagiat
falsk kopia