Level 3 Level 5

299 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
eskapad
litet äventyr
ha matjord i fickorna
ha framgång
komma för
plötsligt få
paradera
ståta med
mastodont
något jättestort
postum
efter persons död
viste
lägerplats
mör
lösaktig
järtecken
övernaturligt varsel
symtomatisk
typisk
plektrum
sak för gitarrknäppning
disponent
chef
empatisk
inlevelsefull
kavalleri
armé till häst
vite
bötessumma
schellack
naturligt hartsämne
emulsion
olöst vätskeblandning
vagabond
luffare
patrask
sjaskiga människor
kinesa
sova över
visavi
gentemot
raffinera
förädla
oratorium
musikaliskt verk
konservera
bevara
ofelbart
alltid
remittera
skicka vidare ärende
porös
hålig
kosa
riktning
fait accompli
fullbordat faktum
filial
avlägsen företagsenhet
levra sig
stelna
avhandling
lång vetenskaplig uppsats
hospits
litet hotell
rotel
myndighetsavdelning
extern
utvändig
mobil
flyttbar
cynism
känslokyla
lända till
ge som resultat
tråka
retas
salig
överlycklig
rysch
veckig kläddekoration
sira
göra fina detaljer
anorak
vindjacka
panteism
guds allnärvaro
florera
ha stor utbredning
frivol
oanständig
ackja
en samisk pulka
diskret
dold
inemot
ungefär
traktamente
betalning vid jobbresor
revär
mönsterband längs benet
ovation
applåderande hyllning
promotion
examensceremoni
grandios
storslagen
vålm
höhög
retorik
konsten att argumentera
av hävd
traditionsenlig
affektion
tillgivenhet
taburett
stol utan ryggstöd
fistel
onormal kroppsförbindelse
avmätt
känslokall
handgrepp
tillvägagångssätt
hydra
månghövdat odjur
lyhörd
uppmärksam
nitlott
något oturligt
våpig
feg och fjantig
promemoria
kort redogörelse
mondän
förnäm
dissekera
skära upp och undersöka
gräsrötter
vanliga medborgare
stålbad
något plågsamt
varseblivning
sinnesuppfattning
bebåda
förutsäga
metronom
takthållande apparat
inkännande
inlevelsefull
termisk
värmeanknuten
maskulin
manlig
inherent
medärvd
justitiemord
dömande av oskyldig
chargé-d'affaires
vikarierande diplomat
maner
sätt
fraktion
mindre gruppdel
flanera
promenera planlöst
ta till intäkt
använda som stöd
armod
fattigdom
kommendera
ge order
disputation
försvar av uppsats
infallsrik
kreativ
agnosticism
guds obevisbarhet
hux flux
plötsligt
universal
överallt gällande
perforera
göra hål
ihängsen
envis
exkursion
utflykt
synkron
samtidig
talisman
magisk amulett
bulimi
hetsätning
meja
slå med lie
essentiell
nödvändig och väsentlig
amiral
befäl över flottan
protegé
skyddsling
sisyfosarbete
ett oändligt jobb
leasa
hyra
ekivok
oanständigt tvetydig
arkad
pelargång
vesper
aftongudstjänst
språng
utskjutande husdel
emeritus
pensionerad professor
idealisera
försköna
mortalitet
dödlighet
hövisk
artig och ridderlig
borga för
garantera
anstå
lämpa sig
förseelse
mindre brott
jovialisk
godmodig
lansera
införa
pietet
vördnad
paradigm
övergripande synsätt
interpellation
riksdagsfråga
dränera
torrlägga
påver
fattig
stingslig
lättirriterad
ofog
bus
menlös
utan verkan
fysionomi
utseende
tes
sats som ska bevisas
interim
tillfällig
nekrolog
dödsruna
slapstick
stumfilmskomik
romb
skev kvadrat
pyrrhusseger
kostsam seger
brisad
explosion
metafysik
tillvarons filosofi
oantastlig
perfekt
blasé
ointresserad
kontraband
smuggelgods
cementera
förstärka
absolution
kyrklig förlåtelse
skrå
yrkesgrupp
elementär
grundläggande
sovra
gallra
hortonom
trädgårdsexpert
ovedersäglig
tvärsäker och obestridlig
åberopa
hänvisa till
extrovert
utåtriktad
bodega
vinkällare
spektrum
flerdelat färgband
bouillabaisse
fisksoppa
kalott
liten mössa
plita
skriva mödosamt
skrupler
samvetsbetänkligheter
kontrahent
avtalspart
kasern
soldatboende
vital
livfull och viktig
patina
kopparbeläggning
omfång
utsträckning
destinera
bestämma
kanalje
lymmel
fyndig
påhittig
cerebral
hjärnanknuten
närig
mycket sparsam
kobbe
liten ö
budgetering
kostnadsplanering
självskriven
självklar
halvfabrikat
halvfärdig vara
brasklapp
förbehåll
happening
improvisationsteater
ovidkommande
irrelevant
sladdbarn
barn som fötts sent
fission
atomklyvning
fabulös
otrolig
enkom
enbart
rigorös
sträng och noggrann
narig
sprucken
mojna
stillna
gigolo
mansdansör
ponton
flytkropp
hypotek
pant för lån
hundår
jobbigt år
aperitif
fördrink
subtil
knappt märkbar
tygellös
vild
klammeri
besvärlig situation
skåpmat
ingenting nytt
anrik
med fina rötter
korint
litet russin
skenbar
falsk
få insteg
bli accepterad
passus
kort textavsnitt
demagog
hetsande talare
hän
bort
indikera
vara tecken på
rekognoscera
kartlägga omgivningen
livegen
förslavad
bräm
kantdel hos plagg
aggregat
sammansättning
kväkare
medlem av viss sekt
essens
smaktillsats
förstulen
hemlighetsfull
nyans
färgvariant
essä
uppsats
katakomb
underjordiskt gravutrymme
i förskingringen
långt borta
träta
litet gräl
dogmatisk
tvärsäker och ensidig
antiklimax
utebliven höjdpunkt
modd
snösörja
mätare
en sorts fjäril
jämbördig
lika bra
adept
lärjunge
inte gå av för hackor
vara mycket bra
till fromma för
till nytta för
grå eminens
rådgivare i bakgrunden
odyssé
äventyrlig resa
harhjärtad
feg
lektor
föreläsare
stift
biskopsområde
enklav
innesluten stat
bihang
tillägg
ciceron
vägvisare
uppbåda
samla ihop
naiv
lättlurad
inspicient
filmassistent
bouquet
vinkaraktär
gällen
halvrutten
anspråksfull
fordrande
skavank
småfel
vederbörlig
passande och rimlig
migration
folkvandring
mystifiera
förbrylla
bräckt vatten
söt- och saltvatten
lyrisk
upprymd
chiffer
hemligt språk
koscher
judisk mat
kontrapunkt
flätning av musikstämmor
klut
tygstycke
ultimatum
slutgiltigt krav
sandwichman
reklambärare
nappatag
litet slagsmål
fundament
grund
medelst
med hjälp av
inkommensurabel
ojämförbar
förskansa sig
stänga in sig
kryptera
använda hemlig text
illande
färgintensiv
affekterad
tillgjord
målerisk
färgrik
grift
grav
jordfästa
begrava
makadam
sten till vägbygge
anno dazumal
förr i tiden
i ur och skur
hela tiden
kökkenmödding
rörig hög
parabel
liknelse
vara i faggorna
vara nära förestående
episkopal
biskoplig
perplex
förvånad
kleptomani
önskan att stjäla
tillförordnad
anlitad kort tid
grodperspektiv
syn underifrån
plym
prydande hjälmfjäder
fordra
kräva
iterativ
upprepande
veritabel
sann och verklig
skrå
på sned
råk
spricka i isen
panera
använda matströ
spatiös
rymlig
offentlig
allmänn
sanktion
straffåtgärd
unison
samstämmig
skalk
brödkant
ministär
regering
bijouterier
billiga smycken
rekapitulera
återge kortfattat
kåta
tältbostad
mäla
berätta
täkt
naturkälla
frilans
uppdragsarbetare
memoarer
nedtecknade minnen
rabbin
religiös ledare
gördel
höftformande underplagg
konvergera
närma sig varandra
blasfemisk
gudsförolämpande
medgörlig
lättpåverkad
mani
överdrivet intresse
plätera
överdra med guld
barrikad
hinderbygge
moloken
ledsen
varlig
försiktig
hurts
skrivbordsbyrå
gast
besättningsman
vara i svang
vara på gång
depraverad
omoralisk
normativ
om hur något bör vara
betuttad
bekymrad el. förtjust i
exercera
öva
hulka
gråta högt
simulera
försöka efterlikna