Level 6 Level 8

200 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ynnest
välvilja
prosa
ej poetisk form
lagun
grund liten sjö
de facto
i verkligheten
infordra
kräva att få
specerier
torra livsmedel
nyter
pigg
eklips
solförmörkelse
pöbel
uppretad folksamling
synkop
musikaliskt oregelbunden
brokad
dekorerat sidentyg
kokett
tillgjord
matcha
passa ihop
avpollettera
avskeda
semantik
läran om ords betydelse
obenägen
ovillig
koagulera
stelna
procentare
dyr långivare
manschett
droppskydd på ljusstake
allsköns
diverse
predestinerad
förutbestämd
suppleant
ersättare
slagruta
pinne för vattensökning
segregera
hålla isär folkgrupper
skabrös
oanständig
ordination
prästvigsel
internera
sätta i fängelse
formalisera
systematisera
symmetrisk
jämnformig
rutt
färdväg
reprimand
tillrättavisning
fermat
paus i musikstycke
beskärma sig
klaga och jämra sig
bevekelsegrund
motiv
prång
något trångt
förvärvsliv
arbetsliv
påbrå
arvsanlag
mental
psykisk
etnologi
kulturlära
orangeri
växthus
nidbild
elak förvrängning
duven
matt
schablon
mall eller kliché
pajkastning
gräl
ravin
brant bergsklyfta
vänslas
smekas
vörda
respektera
schakt
djupt hål
odisputabel
tvärsäker
mjäkig
alltför snäll
kaliber
storleksgrad
fläka
bre ut
salongsfähig
som passar det förnäma
potentat
härskare
gisten
otät
gökotta
tidig morgonutflykt
paragrafryttare
petnoga person
sofistikerad
avancerat elegant
maxim
kort visdomsregel
sanktionera
godkänna
jämka
justera och anpassa
bedyra
garantera
gäcka
lurigt undvika
filologi
texttolkning
tjärn
liten skogssjö
sekundera
hjälpa
kooperativ
något samägt
paritet
likvärdighet
holism
helhetsfilosofi
retuschera
förändra en bild
kinin
malariavaccin
allmosa
hjälpsam gåva
fasett
slipad yta
garvad
erfaren
oförarglig
harmlös
primitiv
enkel och outvecklad
bördig
fruktbar
sinekur
lätt arbete
gagna
vara till nytta
nemesis
hämnd
krum
krokig
kommuniké
allmännt meddelande
emittera
skicka ut
papier-maché
formbar pappersmassa
raster
rutmönster
laborera
exprerimentera
plausibel
trolig
evinnerlig
ständig
kvacksalvare
bluffläkare
gona sig
ha det skönt
jämte
bredvid
delikat
känslig
tillbörlig
rimlig och passande
parapsykologi
läran om övernaturlighet
rosa
berömma
korrosion
angrepp på metall
ymnig
riklig
fris
mönsterrad på vägg
gouache
målarteknik
orgie
vild fest
använda silkesvantar
vara försiktig
kollega
arbetskamrat
knata
gå fort
bilateral
dubbelsidig
ballad
berättande folkvisa
reminiscens
svagt minne
beivra
åtgärda
mas
skatteindrivare
distinktion
åtskillnad
baxa
flytta något tungt
tentativ
preliminär el. på försök
diaspora
om förskingrade folkgrupper
pekoral
misslyckad textutformning
inkarnation
förkroppsligande
utgrunda
fundera ut
besegla
avgöra
monetär
pengamässig
in spe
blivande
antagonism
fiendeskap
skarv
där två delar sitter ihop
sinus
hålrum i kroppen
hearing
utfrågning
bedagad
gammal
mission
kyrklig trosspridning
inventera
gå igenom förråd
gump
bakdel på djur
röna
få erfara
skvala
ha ett rinnande ljud
förgapa sig
bli förälskad
avslå
förkasta
montage
ihopsatt verk
baryton
röstläge i körsång
hutlös
oförskämd
knysta
klaga försiktigt
värv
sysselsättning
desillusionerad
besviken
nådig
barmhärtig
foliant
bok i storformat
pektin
gelebildande syltämne
sockel
underdel på konstruktion
nobless
samhällets förnäma
hårklyveri
onödiga detaljer
variabel
föränderlig
parkas
vindtät jacka
fetischism
överdriven beundran
nostalgi
längtan tillbaka
lyte
kroppsligt handikapp
fondue
doppgryta
kurir
budbärare
oligarki
fåmansvälde
ensemble
musikgrupp
misskund
medlidande
tåga
uthållighet
rubricera
benämna
misshaglig
illa omtyckt
votera
rösta
ottoman
beklädd fotpall
nisch
litet sidoutrymme
sekretess
tystnadsplikt
air
uppsyn
schäslong
vilosoffa
a priori
på förhand
donjuan
kvinnotjusare
melankolisk
nedstämd
stå bi
hjälpa någon
garant
löftesman
acklamation
bifall
subjektiv
personlig och osaklig
mosaisk
judisk
saldo
summa på kontot
fjättra
kedja fast
kapabel
som klarar av
illumination
festlig belysning
förvälla
koka
portier
hotellbetjänt
supplement
tillägg
nymf
vacker skogskvinna
anfäkta
plåga
gravyr
tryckbild från inristning
upphov
ursprung
förgänglig
ej evig
distingerad
förnäm
förslå
räcka till
akilleshäl
svaghet
formell
regelmässig
bohemisk
med egen livsstil
urbanisering
uppkomst av storstäder
obeveklig
opåverkbar
arketyp
urbild
hermafrodit
tvåkönad varelse
allmoge
bondefolk
proletär
fattig arbetare
indisponibel
otillgänglig
vagel
inflammerad ögonlock
blast
bladdelar
bävan
rädsla
elaborera
noggrannt utarbeta
lovlig
tillåten
ödem
svullnad på kroppen
vämjelse
avsky