Level 7 Level 9

300 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
minutiös
noggrann
kolli
resgods
omkväde
refräng
kategorisk
ovillkorlig
specificera
beskriva noggrannare
avhysa
vräka
bemärkt
känd
rimma
salta
kommod
skåp med tvättfat
kardinal
kyrkoledare
anslå
bevilja pengar
motion
riksdagsförslag
tariff
pris
profit
vinst
vindel
böj
slå an
bli populärt
krusa
fjäska
repatriera
återföra till hemlandet
lokalsinne
orienteringsförmåga
influens
påverkan
skyldra
göra gevärshälsning
ferie
semester
komposition
sammansättning
konklav
hemligt möte
häxring
ring av svampar
kollektiv
gemensam
akvedukt
vattenledande bro
kränga
sälja
signum
kännetecken
kimono
lång dress
idyllisk
skön och fridfull
karaktäristisk
kännetecknande
framförhållning
planering
skönja
börja se något
arkadisk
lantligt idyllisk
citadell
fästning
galär
roddskepp
reguljär
normal
fejd
kamp
allegori
textsymbolik
påbjuda
befalla
ischias
nervanknuten benvärk
negera
förneka
rekorderlig
rejäl och riktig
moderat
lagom
fashionabel
elegant
figurera
synas till
brikett
kolbit för eldning
sukta
längta efter
ärbar
anständig
brigad
soldattrupp
konvention
internationell regel
vinna anklang
väcka intresse
rigid
stel och oföränderlig
bulvan
bluffmedhjälpare
unilateral
ensidig
bidé
tvättfat för underlivet
referat
sammanfattning av bok
rumstera
vara stökig
garnera
utsmycka
recension
omdöme om bok
infatta
omsluta
toreador
tjurfäktare
amfora
tvåhandad kruka
kåsa
mugg med handtag
lägga an på
kämpa för att
lukrativ
lönsam
regal
kunglig
modstulen
dyster
lägga hämsko på
bromsa
infinit
evig
på stående fot
genast
bagatell
struntsak
speleologi
läran om grottor
hymla
smussla med sanningen
anhang
följe
jordnära
praktisk
lisma
göra sig till
stationär
ej flyttbar
neutralisera
upphäva
albinism
färgbrist
kosmopolit
världsmedborgare
faun
person med getkropp
anletsdrag
ansiktsutseende
konvent
kloster
nyttja
använda
opåkallad
utan bra skäl
diakon
kyrklig socialarbetare
behändig
lätthanterlig
inträngande
grundlig och noggrann
faksimil
exakt kopia
recitera
läsa upp högt
brittsommar
varma höstdagar
grums
bottensats
kvarg
ostmassa
ombud
företrädare
pennalism
förtryck
kanapé
en slags soffa
janusansikte
dubbelnatur
versal
stor bokstav
attestera
skriva under
misströsta
se mörkt på
extravagant
överlyxig
altitud
höjd över marken
sortiment
tillgängligt utbud
kufisk
märklig
verserad
som uppför sig fint
kräkla
biskopsstav
mausoleum
gravbyggnad
struma
sjukdom i sköldkörtlen
tribut
avgift
företräda
representera
fjär
högmodig
norm
standardregel
överilad
förhastad
traktera
spela eller behandla
koordinera
samordna
velour
sammetslikt tyg
rulta
gå knubbigt
amanuens
institutionsassistent
kolik
tarmkrämpor
konvention
informell regel
fauna
djurvärld
pimpinett
överdrivet prydlig
tinne
upphöjd del av mur
femetta
fullträff
kamrer
ekonomiansvarig
ciselera
noggrannt utmejsla
kyffig
trång
krumbukta
slingra sig
nasal
via näsan
bylsig
lössittande
umbra
mörkbrun färg
fålla
djurinhägnad
prototyp
inledande testexemplar
thorax
bröstkorg
hörsamma
lyda
supponera
förmoda
harmsen
förargad
opportun
som lägligt anpassar sig
pikant
kryddig
handräckning
hjälp
implicera
innebära
förmedla
överföra
villfarelse
felaktig föreställning
urskillning
förstånd och omdöme
påbud
bestämmande regel
krank
sjuk
till äventyrs
mot förmodan
tjäle
frusen mark
lämpa
flytta något tungt
rugga
byta fjädrar
lakonisk
kortfattad
teknokrati
expertstyrt samhälle
skrymsle
liten vrå
rotting
böjligt korgmaterial
slogan
slagkraftig mening
nominell
siffermässig
kolka
dricka i mängder
betacka sig
säga nej till
mutation
genförändring
nämnd
formell grupp
eterisk
flyktig
echappera
rymma
fordom
förr
besserwisser
som tror sig veta mer
grassera
härja
mannekäng
klädmodell
hyperbol
språklig överdrift
koral
psalmsång
initierad
kunnig
fagra ord
betydelselöst uttalande
logistik
materialadministration
oförmedlad
plötslig och utan mellanhand
komprimera
pressa samman
provision
resultatstyrd lön
omsättning
total försäljning
validitet
giltighet
nepotism
att favorisera släktingar
filatelist
frimärkssamlare
melodiös
som låter fint
kategorisera
dela in
svale
liten hall
guru
vishetslärare
kopiös
väldigt stor
baluns
fest med dans
illusorisk
overklig
vråk
spricka i isen
rundlig
stor och omfattande
plira
kisa
kanonisera
helgonförklara
charlatan
lurendrejare
anakronism
något otidsenligt
outgrundlig
svårbegriplig
kompatibel
ihoppassningsbar
siesta
middagsvila
åma
göra sig till
samkväm
trevligt tillsammans
toastmaster
presentatör vid middag
frekventera
besöka ofta
gno
jobba hårt
gondol
kanalbåt
quisling
förrädare
copywriter
reklamförfattare
konstitutiv
grundläggande
skank
bakben på djur
femtekolonnare
förrädare
bestialisk
grym
leva i sus och dus
festa mycket
mylla
näringsrik jord
dispens
befrielse
medla
förhandla mellan parter
kibbutz
kollektivt samhälle
goodwill
bra rykte
bermudas
knäbyxor
betinga
påverka
förvägen
modig
favör
fördel
scenario
manus eller framtidsbild
anförvant
släkting
ankel
fotvrist
bestickande
lockande
jargong
uttryckssätt
vräkig
lyxig och skrytsam
avhyvling
utskällning
etologi
läran om djurbeteende
illuster
berömd
axiom
grundsats
i stadens hank och stör
inom stadens gränserna
stoisk
lugn och kontrollerad
ålägga
befalla att göra
muntration
underhållning
liturgi
gudstjänstordning
exempellös
utan motstycke
besinna
överväga
bastion
del av fästningsmur
adaptation
anpassning
hudflänga
kritisera
förutvarande
före detta
moras
sumpmark
oblat
nattvardsbröd
holmgång
hård kamp
domän
område
tvärslå
träbom
mohair
ullfiber
sari
svepande kvinnodräkt
polyp
hudutväxt
repulsiv
motstötande
blidka
lugna ner
gå kräftgång
bli sämre
trikå
elastiskt klädesplagg
i elfte timmen
i sista stund
vernissage
invigning av utställning
svanesång
sång för avsked
abrovink
fiffig åtgärd
välfägnad
god mat och dryck
liera
förena
bärsärk
våldsam person
i jämbredd med
sida vid sida
postludium
avslutande musikstycke
allteftersom
medans
vokabulär
ordförråd
referens
hänvisning
konstgrepp
skickligt knep
perception
sinnesuppfattning
uppskörta
lura på pengar
puritan
renlevnadsperson
inauguration
högtidlig invigning
platonisk
utan sexualliv
kulvert
underjordisk tunnel
gemene man
vanligt folk
kadaver
dött djur
falang
politisk undergrupp
ingress
inledning av artikel
embarkera
gå ombord
polygami
månggifte
optik
läran om ljuset
kandidera
försöka bli vald
revers
skuldsedel
infanteri
armé till fots
epistel
diktbrev
petitess
struntsak
nonchalera
strunta i
alkalisk
kemiskt basisk
maritim
havsanknuten
korrugerad
veckad
fog
bra skäl
journal
periodiska anteckningar
narcissism
sjuklig självälskan
agorafobi
torgskräck
ackommodera
anpassa
mixtur
läkemedelsblandning
krypta
underjordiskt kyrkorum
hippodrom
kapplöpningsbana
grumlig
oklar
baxna
förvånas
hugad
intresserad
mjärde
fiskeredskap
skarprättare
bödel
merkantil
handelsanknuten