Level 8 Level 10

200 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
i onåd
ogillad
gerontologi
läran om åldrandet
makulera
ogiltiggöra
direktion
företagsledning
apanage
statsbidrag till kungahuset
relief
utstickande bild
anslående
intrycksfull
sibylla
spåkvinna
menuett
lätt dans
tangera
vidröra
bryne
slipsten
lakej
betjänt
offert
säljerbjudande
solk
smuts
tendentiös
färgad av åsikt
succession
följd
chiffonjé
skrivbyrå
eufemism
förskönande omskrivning
metodism
frireligiös rörelse
defilera
marschera hedersamt
förfaras
bli oanvändbar
beveka
uppmjukande övertala
kuva
undertrycka
entente
pakt mellan stater
epigon
härmapa
topografi
terrängbeskrivning
luttra
rena
gäll
skarp
laber
om svag vind
eldorado
lyckoland
kanyl
spruta
inrangera
inplacera
huldra
förförisk skogskvinna
kortege
högtidligt följe
hexameter
ett versmått
parera
avvärja
tautologi
onödigt dubbeluttryck
collage
hopslaget konstverk
ha munläder
ha talets gåva
gunstig
gynnsam
espri
kvicktänkthet
begrunda
tänka över
otta
morgonstund
grip
sagolejon med örnhuvud
mykolog
svampexpert
logotyp
företagssymbol
pragmatisk
praktiskt inriktad
pittoresk
färgrik och vacker
husbock
en skalbagge
tråg
träbalja
fixera
göra still
index
register
foglig
anpassningsbar
parkett
åskådarplats vid golvet
rotvälska
obegripligt språk
anbefalla
ålägga eller rekommendera
glåmig
blek
excellera
utmärka sig
lyster
glans
pålysa
meddela
opponera
säga emot
kontrast
skillnad
vaudeville
teater med sång
tilltagsen
driftig och framfusig
sly
nybuskage
försynt
blygsam
transponera
byta tonart
tribun
upphöjd talarscen
genealogi
släktforskning
fiktiv
påhittad
klänge
växtfäste
gunst
välvilja
gensträvig
motspänstig
kreation
nyskapelse
nomad
folkvandrare
rationell
logisk och rimlig
dröna
lata sig
omnipotent
allsmäktig
infallen
avmagrad
sensuell
vällustig och känslorik
försaka
välja bort
spinett
ett slags piano
trilsk
motsträvig och olydig
däven
unken eller matt
infernalisk
förskräcklig
suspendera
stänga av från
smörja kråset
äta god mat
stöpa
gjuta
hypotes
antagande
manhaftig
beslutsam
ajour
uppdaterad
orden
hedersamt pris
facil
måttlig och rimlig
destillering
vätskeseparering
paradexempel
tydligt exempel
dyning
bred våg
blessyr
småskada
sufflett
nedfällbart biltak
hacienda
lantgård
ässja
stor smidesugn
spjäla
stödjande bräda
försitta
missa en chans
goutera
uppskatta
etikett
stilregler
dementera
förneka
kittel
stor gryta
utfall
resultat
mundering
soldatkläder
koreografi
danskomposition
förströdd
okoncentrerad
pentry
litet kök
henna
rött färgämne
indignerad
upprörd
geist
entusiasm
kabaré
dansshow
alkov
inbuktande del av rum
epitet
namntillägg
kosmos
världsrymd
autodidakt
självlärd person
jolmig
smaklös
preliminär
inte slutgiltig
medellös
fattig
utförlig
noggrann
voluminös
omfångsrik
diarium
ärendebokföring
ärg
kopparbeläggning
guano
fågelgödsel
gliring
pik
konfektion
fabrikssydda kläder
herbarium
samling pressade växter
partiell
delvis
menlig
skadlig
societet
de förnäma
drev
jaktlag
kulminera
nå sin höjdpunkt
obeaktad
förbisedd
ekipering
klädaffär
bronkit
luftrörsinflammation
divergera
leda isär
vandel
levnadssätt
obelisk
pelarformad staty
kask
en sorts hjälm
obetänkt
ej genomtänkt
åtagande
löfte att göra något
zodiak
system av stjärntecken
chic
elegant
sprund
smal klädöppning
härvidlag
i detta avseende
kalligrafi
skrivstilskonst
järnnatt
kall sommarnatt
nyckfull
oberäknelig
vara på tapeten
vara aktuell
förebrå
klandra
syntetisk
konstgjord
trål
stort fiskenät
hägn
omgärdande skydd
adjunkt
lärare eller präst
karikera
förlöjliga
härbre
förrådshus
estetisk
stilfull
oavvislig
nödvändig
soaré
kvällsföreställning
dagslända
kortvarig popularitet
klåpa
göra dåligt arbete
sociologi
läran om gruppbeteende
residera
bo
genes
utveckling
villfara
bevilja
diskretion
försiktighet
inmuta
få äganderätt
rank
lång och smal
kultivera
odla
telning
utskott från träd
kartotek
kortregister
reform
nyförändring
avfordra
kräva
illustrativ
belysande
genus
könskategori
infiltrera
tränga sig in
fallissemang
bankrutt
yacht
stor lyxbåt
homonym
ord med samma uttal
anstå
skjuta upp
ofärd
elände
flor
slöjtyg
förkomma
slarvas bort
besvärjelse
häxformel
serenad
förförande sång
förkovra sig
bli duktigare
modist
hattsömmerska
sepia
brun färg
salutera
hälsa någon högtidligt
divan
låg soffa
visent
bisondjur
böjelse
benägenhet
lemlästa
skada svårt
vidja
böjlig kvist
rojalist
kungsstödjare
dekor
teaterkulisser
federalism
delstatsbildning