1
Ready to learn
Введение от автора. Обязательно прослушать.
2
Ready to learn
Lecția 1. Vocabular
3
Ready to learn
Lecția 1: Structuri comunicative
4
Ready to learn
Lecția 1. Gramatică
5
Ready to learn
Lecția 1. Cine sunteți dumneavoastră?
6
Ready to learn
Lecția 1. Sunteți turist?
7
Ready to learn
Lecția 2. Vocabular
8
Ready to learn
Lecția 2. Articolul nehotărât la singular
9
Ready to learn
Lecția 2. Gramatică
10
Ready to learn
Lecția 2. Ce este acesta?
11
Ready to learn
Lecția 2. Noi suntem în birou
12
Ready to learn
Lecția 3. Vocabular
13
Ready to learn
Lecția 3. Structuri comunicative
14
Ready to learn
Lecția 3. Numeralele cardinale de la 1 la 19
15
Ready to learn
Lecția 3. Rețineți pronunțarea cuvintelor
16
Ready to learn
Lecția 3. Structuri comunicative în dialoguri
17
Ready to learn
Lecția 3. Prin oraș
18
Ready to learn
Lecția 4. Vocabular
19
Ready to learn
Lecția 4. Structuri comunicative
20
Ready to learn
Lecția 4. Conjugările verbului
21
Ready to learn
Lecția 4. Conjugarea 1 fără sufix
22
Ready to learn
Lecția 4. Sună cineva la ușă
23
Ready to learn
Lecția 4. În delegație
24
Ready to learn
Lecția 4. La vamă
25
Ready to learn
Lecția 5. Vocabular
26
Ready to learn
Lecția 5. Structuri comunicative
27
Ready to learn
Lecția 5. Pronumele și adjectivele demonstrative
28
Ready to learn
Lecția 5. Conjugarea 1 cu sufix
29
Ready to learn
Lecția 5. Structuri comunicative în dialoguri
30
Ready to learn
Lecția 5. În apartament
31
Ready to learn
Lecția 5. Căutăm un apartament
32
Ready to learn
Lecția 6. Vocabular
33
Ready to learn
Lecția 6. Structuri comunicative
34
Ready to learn
Lecția 6. Adjectivele pronominale posesive, p.1
35
Ready to learn
Lecția 6. Adjectivele pronominale posesive, p.2
36
Ready to learn
Lecția 6. Cazurile substantivului
37
Ready to learn
Lecția 6. Structuri comunicative în dialoguri
38
Ready to learn
Lecția 6. Familia mea
39
Ready to learn
Lecția 7. Vocabular
40
Ready to learn
Lecția 7. Verbe neregulate
41
Ready to learn
Lecția 7. Numeralele cardinale de la 20
42
Ready to learn
Lecția 7. Adjectivele cu 3 terminații
43
Ready to learn
Lecția 7. Pronumele posesive
44
Ready to learn
Lecția 7. Structuri comunicative în dialoguri
45
Ready to learn
Lecția 7. O zi de muncă
46
Ready to learn
Lecția 8. Vocabular
47
Ready to learn
Lecția 8. Conjugarea a II-a
48
Ready to learn
a placea
49
Ready to learn
Lecția 8. Conjugarea a II-a, verbe neregulate
50
Ready to learn
a durea
51
Ready to learn
Lecția 8. Adjective și pronume
52
Ready to learn
Lecția 8. Structuri comunicative în dialoguri
53
Ready to learn
Lecția 8. O călătorie de vis
54
Ready to learn
Lecția 9. Vocabular
55
Ready to learn
a putea + verb la infinitiv
56
Ready to learn
Lecția 9. Conjugarea a III-a
57
Ready to learn
Lecția 9. Adverbul
58
Ready to learn
Lecția 9. Structuri comunicative în dialoguri
59
Ready to learn
Lecția 9. La oficiul telefonic
60
Ready to learn
Lecția 9. Convorbire la telefon
61
Ready to learn
Lecția 10. Vocabular
62
Ready to learn
Lecția 10. Conjugarea IV fără sufix
63
Ready to learn
Lecția 10. Gradul comparativ
64
Ready to learn
Lecția 10. Care va propoziții
65
Ready to learn
Lecția 10. Structuri comunicative în dialoguri
66
Ready to learn
Lecția 10. Mergem la teatru
67
Ready to learn
Lecția 10. La casa de bilete.
68
Ready to learn
Lecția 11. Vocabular
69
Multimedia
Lecția 11. Pronumele personale în acuzativ.
70
Ready to learn
Lecția 11. Pronumele personale în acuzativ
71
Multimedia
Lecția 11. Conjugarea IV cu sufix
72
Ready to learn
Lecția 11. Conjugarea IV cu sufix
73
Multimedia
Lecția 11. Adjectivele mult, puțin
74
Ready to learn
Lecția 11. Adjectivele mult, puțin
75
Ready to learn
Lecția 11. Structuri comunicative în dialoguri
76
Ready to learn
Lecția 11. Călătorim cu avionul
77
Multimedia
Lecția 11. Audio. Călătorim cu avionul
78
Ready to learn
Lecția 12. Vocabular
79
Multimedia
Lecția 12. Verbe reflexive
80
Ready to learn
Lecția 12. Verbe reflexive
81
Multimedia
Lecția 12. Promumele personale în dativ
82
Ready to learn
Lecția 12. Promumele personale în dativ
83
Multimedia
Lecția 12. Oricare, orice...
84
Ready to learn
Lecția 12. Oricare, orice...
85
Ready to learn
Lecția 12. Structuri comunicative în dialoguri
86
Ready to learn
Lecția 12. Un mesaj de felicitare
87
Ready to learn
Lecția 12. Dialog
88
Ready to learn
Lecția 13. Vocabular
89
Multimedia
Lecția 13. Formarea participiul
90
Multimedia
Lecția 13. Perfectul compus
91
Ready to learn
Lecția 13. Perfectul compus
92
Multimedia
Lecția 13. Pronumele personale în acuzativcu verbe
93
Ready to learn
Lecția 13. Pronumele personale în acuzativ cu verb
94
Multimedia
Lecția 13. Pronumele personale în dativ cu verbe
95
Ready to learn
Lecția 13. Pronumele personale în dativ cu verbe
96
Multimedia
Lecția 13. Verbe reflexive cu pronumele
97
Ready to learn
Lecția 13. Verbe reflexive cu pronumele
98
Ready to learn
Lecția 13. Structuri comunicative în dialoguri
99
Ready to learn
Lecția 13. La policlinică
100
Ready to learn
Lecția 14. Vocabular
101
Multimedia
Lecția 14. Modul conjuctiv
102
Multimedia
Lecția 14. La supermarket
103
Ready to learn
Lecția 14. Modul conjuctiv
104
Ready to learn
Lecția 14. Structuri comunicative în dialoguri
105
Ready to learn
Lecția 14. La supermarket
106
Ready to learn
Lecția 15. Vocabular
107
Multimedia
Lecția 15. Modul imperativ al verbelor
108
Ready to learn
Lecția 15. Modul imperativ al verbelor
109
Multimedia
Lecția 15. Pronumele nehotărâte și adjectivele
110
Ready to learn
Lecția 15. Pronumele nehotărâte și adjectivele
111
Ready to learn
Lecția 15. Structuri comunicative în dialoguri
112
Ready to learn
Lecția 15. La restaurant
113
Ready to learn
Lecția 16. Vocabular
114
Ready to learn
Lecția 16. Gramatică
115
Ready to learn
Lecția 16. Numeralele ordinale și cineva, oricine,
116
Ready to learn
Lecția 16. Structuri comunicative în dialoguri
117
Ready to learn
Lecția 16. La hotel
118
Ready to learn
Lecția 17. Vocabular
119
Ready to learn
Lecția 17. Gramatică
120
Ready to learn
Lecția 17. Numeralele colective amândoi, ambii
121
Ready to learn
Lecția 17. Structuri comunicative în dialoguri
122
Ready to learn
Lecția 17. Pregătiri pentru vacanța de vară
123
Ready to learn
Lecția 18. Vocabular
124
Ready to learn
Lecția 18. Viitorul II al verbelor
125
Ready to learn
Lecția 18. Viitorul II al verbelor pronominale
126
Ready to learn
Lecția 18. Viitorul II al verbelor pronominale cu
127
Ready to learn
Lecția 18. Pronumele personale în acuzativ și dati
128
Ready to learn
Lecția 18. Numeralele adverbiale о dată și altele
129
Ready to learn
Lecția 18. Pronumele și adjectivul de identitate a
130
Ready to learn
Lecția 18. Structuri comunicative în dialoguri
131
Ready to learn
Lecția 18. De ce îmi place sportul
132
Ready to learn
Lecția 19. Vocabular
133
Ready to learn
Lecția 19. Imperfectul verbelor
134
Ready to learn
Lecția 19. Structuri comunicative în dialoguri
135
Ready to learn
Lecția 19. Despre Republica Moldova
136
Ready to learn
Lecția 20. Vocabular
137
Ready to learn
Lecția 20. Diateza pasivă
138
Ready to learn
Lecția 20. Modurile nepersonale
139
Ready to learn
Lecția 20. Structuri comunicative în dialoguri
140
Ready to learn
Lecția 20. Pomul de Crăciun
141
Ready to learn
Lecția 20. Plugușorul