1
Ready to learn
Lecția 1. Vocabular
2
Ready to learn
Lecția 1: Structuri comunicative
3
Ready to learn
Lecția 1. Gramatică
4
Ready to learn
Lecția 1. Cine sunteți dumneavoastră?
5
Ready to learn
Lecția 1. Sunteți turist?
6
Ready to learn
Lecția 2. Vocabular
7
Ready to learn
Lecția 2. Articolul nehotărât la singular
8
Ready to learn
Lecția 2. Gramatică
9
Ready to learn
Lecția 2. Ce este acesta?
10
Ready to learn
Lecția 2. Noi suntem în birou
11
Ready to learn
Lecția 3. Vocabular
12
Ready to learn
Lecția 3. Structuri comunicative
13
Ready to learn
Lecția 3. Numeralele cardinale de la 1 la 19
14
Ready to learn
Lecția 3. Rețineți pronunțarea cuvintelor
15
Ready to learn
Lecția 3. Structuri comunicative în dialoguri
16
Ready to learn
Lecția 3. Prin oraș
17
Ready to learn
Lecția 4. Vocabular
18
Ready to learn
Lecția 4. Structuri comunicative
19
Ready to learn
Lecția 4. Conjugările verbului
20
Ready to learn
Lecția 4. Conjugarea 1 fără sufix
21
Ready to learn
Lecția 4. Sună cineva la ușă
22
Ready to learn
Lecția 4. În delegație
23
Ready to learn
Lecția 4. La vamă
24
Ready to learn
Lecția 5. Vocabular
25
Ready to learn
Lecția 5. Structuri comunicative
26
Ready to learn
Lecția 5. Pronumele și adjectivele demonstrative
27
Ready to learn
Lecția 5. Conjugarea 1 cu sufix
28
Ready to learn
Lecția 5. Structuri comunicative în dialoguri
29
Ready to learn
Lecția 5. În apartament
30
Ready to learn
Lecția 5. Căutăm un apartament
31
Ready to learn
Lecția 6. Vocabular
32
Ready to learn
Lecția 6. Structuri comunicative
33
Ready to learn
Lecția 6. Adjectivele pronominale posesive, p.1
34
Ready to learn
Lecția 6. Adjectivele pronominale posesive, p.2
35
Ready to learn
Lecția 6. Cazurile substantivului
36
Ready to learn
Lecția 6. Structuri comunicative în dialoguri
37
Ready to learn
Lecția 6. Familia mea
38
Ready to learn
Lecția 7. Vocabular
39
Ready to learn
Lecția 7. Verbe neregulate
40
Ready to learn
Lecția 7. Numeralele cardinale de la 20
41
Ready to learn
Lecția 7. Adjectivele cu 3 terminații
42
Ready to learn
Lecția 7. Pronumele posesive
43
Ready to learn
Lecția 7. Structuri comunicative în dialoguri
44
Ready to learn
Lecția 7. O zi de muncă
45
Ready to learn
Lecția 8. Vocabular
46
Ready to learn
Lecția 8. Conjugarea a II-a
47
Ready to learn
a placea
48
Ready to learn
Lecția 8. Conjugarea a II-a, verbe neregulate
49
Ready to learn
a durea
50
Ready to learn
Lecția 8. Adjective și pronume
51
Ready to learn
Lecția 8. Structuri comunicative în dialoguri
52
Ready to learn
Lecția 8. O călătorie de vis
53
Ready to learn
Lecția 9. Vocabular
54
Ready to learn
a putea + verb la infinitiv
55
Ready to learn
Lecția 9. Conjugarea a III-a
56
Ready to learn
Lecția 9. Adverbul
57
Ready to learn
Lecția 9. Structuri comunicative în dialoguri
58
Ready to learn
Lecția 9. La oficiul telefonic
59
Ready to learn
Lecția 9. Convorbire la telefon
60
Ready to learn
Lecția 10. Vocabular
61
Ready to learn
Lecția 10. Conjugarea IV fără sufix
62
Ready to learn
Lecția 10. Gradul comparativ
63
Ready to learn
Lecția 10. Care va propoziții
64
Ready to learn
Lecția 10. Structuri comunicative în dialoguri
65
Ready to learn
Lecția 10. Mergem la teatru
66
Ready to learn
Lecția 10. La casa de bilete.
67
Ready to learn
Lecția 11. Vocabular
68
Ready to learn
Lecția 11. Pronumele personale în acuzativ
69
Ready to learn
Lecția 11. Conjugarea IV cu sufix
70
Ready to learn
Lecția 11. Adjectivele mult, puțin
71
Ready to learn
Lecția 11. Structuri comunicative în dialoguri
72
Ready to learn
Lecția 11. Călătorim cu avionul
73
Ready to learn
Lecția 12. Vocabular
74
Ready to learn
Lecția 12. Verbe reflexive
75
Ready to learn
Lecția 12. Promumele personale în dativ
76
Ready to learn
Lecția 12. Oricare, orice...
77
Ready to learn
Lecția 12. Structuri comunicative în dialoguri
78
Ready to learn
Lecția 12. Un mesaj de felicitare
79
Ready to learn
Lecția 12. Dialog
80
Ready to learn
Lecția 13. Vocabular
81
Ready to learn
Lecția 13. Perfectul compus
82
Ready to learn
Lecția 13. Pronumele personale în acuzativ cu verb
83
Ready to learn
Lecția 13. Pronumele personale în dativ cu verbe
84
Ready to learn
Lecția 13. Verbe reflexive cu pronumele
85
Ready to learn
Lecția 13. Structuri comunicative în dialoguri
86
Ready to learn
Lecția 13. La policlinică
87
Ready to learn
Lecția 14. Vocabular
88
Ready to learn
Lecția 14. Modul conjuctiv
89
Ready to learn
Lecția 14. Structuri comunicative în dialoguri
90
Ready to learn
Lecția 14. La supermarket
91
Ready to learn
Lecția 15. Vocabular
92
Multimedia
Lecția 15. Modul imperativ al verbelor
93
Ready to learn
Lecția 15. Modul imperativ al verbelor
94
Multimedia
Lecția 15. Pronumele nehotărâte și adjectivele
95
Ready to learn
Lecția 15. Pronumele nehotărâte și adjectivele
96
Ready to learn
Lecția 15. Structuri comunicative în dialoguri
97
Ready to learn
Lecția 15. La restaurant
98
Ready to learn
Lecția 16. Vocabular
99
Ready to learn
Lecția 16. Gramatică
100
Ready to learn
Lecția 16. Numeralele ordinale și cineva, oricine,
101
Ready to learn
Lecția 16. Structuri comunicative în dialoguri
102
Ready to learn
Lecția 16. La hotel
103
Ready to learn
Lecția 17. Vocabular
104
Ready to learn
Lecția 17. Gramatică
105
Ready to learn
Lecția 17. Numeralele colective amândoi, ambii
106
Ready to learn
Lecția 17. Structuri comunicative în dialoguri
107
Ready to learn
Lecția 17. Pregătiri pentru vacanța de vară
108
Ready to learn
Lecția 18. Vocabular
109
Ready to learn
Lecția 18. Viitorul II al verbelor
110
Ready to learn
Lecția 18. Viitorul II al verbelor pronominale
111
Ready to learn
Lecția 18. Viitorul II al verbelor pronominale cu
112
Ready to learn
Lecția 18. Pronumele personale în acuzativ și dati
113
Ready to learn
Lecția 18. Numeralele adverbiale о dată și altele
114
Ready to learn
Lecția 18. Pronumele și adjectivul de identitate a
115
Ready to learn
Lecția 18. Structuri comunicative în dialoguri
116
Ready to learn
Lecția 18. De ce îmi place sportul
117
Ready to learn
Lecția 19. Vocabular
118
Ready to learn
Lecția 19. Imperfectul verbelor
119
Ready to learn
Lecția 19. Structuri comunicative în dialoguri
120
Ready to learn
Lecția 19. Despre Republica Moldova
121
Ready to learn
Lecția 20. Vocabular
122
Ready to learn
Lecția 20. Diateza pasivă
123
Ready to learn
Lecția 20. Modurile nepersonale
124
Ready to learn
Lecția 20. Structuri comunicative în dialoguri
125
Ready to learn
Lecția 20. Pomul de Crăciun
126
Ready to learn
Lecția 20. Plugușorul