Level 107 Level 109
Level 108

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
pint
sıvı ölçüsü(yaklaşık yarım litre)
surmount
halletmek,üstesinden gelmek,yenmek
birch
falaka sopası,sopalamak
thy
senin
precinct
bölge,çevre,seçim bölgesi
inebriate
sarhoş kimse,ayyaş tip,sarhoş etmek,mest etmek
braying
anırma
growl
homurtu,sızlanma,hırlamak
thwart
aykırı,çapraz,bozmak
impending
olmak üzere,eli kulağında