Level 261 Level 263
Level 262

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
bombastic
yüksekten savurarak(konuşma veya yazı tarzı)
tacit
söylemeden anlaşılan,sözsüz
diminutive
minicik,ufacık
syllabus
müfredat programı
canvass
siyasi veya ticari amaçla buluşarak birebir görüşme yapmak
facade
binanın ön yüzü
bonanza
zengin maden damarı vb. gibi yüksek kazanç kaynağı
misanthrope
insanları sevmeyen kimse
pedlar
sokak satıcısı
book keeping
muhasebe