Level 275 Level 277
Level 276

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
exultance
çok büyük sevinç,iftihar
frustrate
önlemek,engel olmak
deposit
tortu,katman,yerleştirmek,bankaya yatırmak
likelihood
olasılık,ihtimal
inhabitable
yaşanabilir
articulate
açık,tane tane söylenmiş,hecelemek
pseudonym
takma ad,yazarın takma adı
extemporaneous
hazırlıksız,doğaçtan yapılan
on the whole
her şey hesaba katılırsa
tune
ayarlamak