Level 36 Level 38
Level 37

New level


16 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
abreast of
yan yana, bir hizada
beneath
altında
in spite of
rağmen
abhorrent to
nefret etmek, tiksinmek
in place of
yerine, karşılık olarak
weary of
bıkmak, usanmak
accrue to
artmak, çoğalmak
by way of
yoluyla
afflicted by
musallat olmak, ...ile başı belada olmak, ...den ızdırap çekmek
yield to
.e teslim olmak, .e boyun eğmek
akin to
...e benzer
worthy of
bir şeye değer, layık, hak eden
valid for
(nedenler ve kanıtlar hakkında) geçerli
unknown
to
uneasy about
huzursuz, .den rahatsız, tedirgin
tolerant of
dayanma, dayanıklılık