Level 535 Level 537
Level 536

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
grovel
yerde sürünmek,sürünmek,ayaklarına kapanmak
amour
aşk,aşk macerası
slapdash
düşüncesiz,lakayt,baştan savma
inbred
doğal,doğuştan,akraba evliliği sonucu olan
bric-a-brac
ufak süslemeler,ıvır zıvır
limerick
beş mısralı epik şiir
foreman
ustabaşı,kolbaşı,jüri sözcüsü
guzzle
tıkınmak,oburca içmek
hardihood
tahammül,dayanıklılık,cesaret,cüret
impart
vermek,pay vermek,bildirmek