Level 536 Level 538
Level 537

New level


10 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
beget
babası olmak,yol açmak,yaratmak
honorarium
ücret,hizmet karşılığı ödenen
amply
fazlasıyla,bol bol
slovenly
şapşal,pasaklı,savsak,sünepe
limber
esnek,kıvrak,çevik
brittle
kolay kırılır,kırılgan,gevşek
gyrate
döne döne gitmek,dönmek
starch
nişasta,kola,sertlik,kola/lamak
harrowing
üzücü,yürek parçalayıcı
imperious
otoriter,buyurucu,zorba,zorunlu