Level 10 Level 12

25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Estimation
tahmin, değerlendirme
To estimate
tahmin etmek, değerlendirmek, hesaplamak
To presume
tahmin etmek
İntolerance
tahammülsüzlük
Endurance
tahammül, dayanma, dayanıklılık
To tolerate
tahammül etmek
Basal
taban, asgari, en düşük
To suspect
şüphelenmek
Swelling
şişme, şiş
Obesity
şişmanlık, obesite
Obese
şişman, obez
Distention
şişkinlik, gerilme, şişme
To complain
şikayet etmek
Complaint
şikayet
Violent
şiddetli
Formed
şekilli
Form
şekil, biçim
Malformation
şekil bozukluğu
Conditioned
şartlanmış, şartlı
Milky
sütsü
İnfant
süt çocuğu
Milk
süt
During
süresince, boyunca
Constant
sürekli
İn the course of
sürecinde