Level 14 Level 16

25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Epidemic
salgın
To secrete
salgılamak
Secretion
salgı, sekresyon
To attack
saldırmak , kriz , atak
To keep
saklamak, korumak
To store
saklamak, depolamak
To avoid
sakınmak , kaçınmak
To debilitade
sakat bırakmak, düşkünleştirmek
Morbid
sağlıksız
Healthy
sağlıklı
Health
sağlık
To yield
sağlamak, vermek, ürünü olmak
To supply
sağlamak, tedarik etmek
Provide
sağlamak
Supply
sağlamak
To serve
sağlamak
Right
sağ, doğru
Bile duct
safra yolu
Gallstone
safra taşı
Gallbladder
safra kesesi
Bile
safra
Phase
safha, dönem
Hourly
saat başı
Hour
saat
Mood
ruh hali, mizaç