Level 17 Level 19

25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
To die
ölmek
To kill
öldürmek
Measurement
ölçü, ölçüm
To measure
ölçmek
Cough
öksürük
İnstruction
öğretim
Edema
ödem
Whereas
oysa
Ovary
over, yumurtalık
Author
otorite, yazar, müellif
To manifest
ortaya çıkmak
To reveal
ortaya çıkarmak, açıklamak
Mean
ortalama
Cominon
ortak, sık
To rule out
ortadan kaldırmak
Elimination
ortadan kaldırma
Disproportion
oransızlık
Rate
oran, hız, gidiş
Ratio
oran
Sickle
orak
Decade
on yıllık süre
Spinal cord
omurilik
Vertebrate
omurgalı
Formation
oluşum, yapı
To form
oluşturmak, şeklini vermek