Level 20 Level 22

25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Sheep
koyun
Dark
koyu, karanlık
Circumstance
koşul
To protect
korumak, koruyucu olmak
Protection
koruma
Fear
korku, endişe
Break loose
kopmak
Speech
konuşma
Topic
konu, mesele
To concentrate
konsantre etmek, yoğunlaştırmak
Host
konak
To facilitate
kolaylaştırmak
Arm
kol
Smell
koku
To smell
koklamak
Mass
kitle
Person
kişi, birey
To contaminate
kirletmek, bulaş-tırmak
To lock
kilitlemek
Flushing
kızarma
German measles
kızamıkçık
Measles
kızamık
Girl
kız çocuk
To be worth
kıymetli olmak, değmek
İn part
kısmen