Level 25 Level 27

25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Human
insan
Stroke
inme, felç
Descent
inme, alçalma
To deny
inkar etmek, kabul etmemek
İnduction
indükleme
To lower
indirmek, düşürmek
To examin
incelemek, muayene etmek
Examination
inceleme, muayene
Persistant
inatçı, devamlı
To believe
inanmak
To imply
ima etmek, kast etmek, sevk etmek
To refer
ima etmek
Primitive
ilkel
First
ilk, birinci
İnitial
ilk, başlangıç
Former
ilk bahsedilen, bir önceki
Relationship
ilişki, bağlantı
To associate
ilişki kurmak, ilişkilen-dirmek
To concern
ilgilendirmek, ilgili olmak
To conduct
iletmek, yönetmek
Conductor
iletken
Conduction
ileti
Progressive
ilerleyici
To promote
ilerletmek
To advance
ilerlemek, ilerletmek