Level 28 Level 30

25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Generation
nesil, jenerasyon, üretme üretim
Moisture
nemlilik
Humid
nemli
Moist
nem
Shortness of breath
nefes darlığı
To inhale
nefes almak
Breathing
nefes alma
Gentle
nazik, kibar, yavaş
Fine
nazik, ince, iyi, mükemmel
Somewhat
nasılsa, nasıl oluyorsa
Transmission
nakil, taşıma
Rarely
nadiren
Pulse
nabız
İncompatible
mümkün olmayan
Possible
mümkün
Considereble
mühim, büyük, hatırı sayılır
Factitous
mücadeleci, geçimsiz
To exchange
mübadele etmek, değiş tokuş yapmak
Absolute
mutlak , kesin
Ability
muktedirlik, yetenek, beceri
To be able to
muktedir olmak
To judge
muhakeme etmek, kıyaslamak
Judgement
muhakeme
Pattern
model, örnek, biçim
Myalgia
miyalji, kas ağrısı