Level 29 Level 31

25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Groove
oluk, kanal
To occur
olmak, meydana gelmek
Occur
olmak
To become
olmak
Process
olay, süreç
Likely
olası
As
olarak, gibi
To be called
olarak bilinmek, adlandırılmak
Usual
olağan, genel
School
okul
Oxygen
oksijen
Focus
odak noktası
Chamber
odacık, boşluk
Room
oda
To relapse
nüks etmek
To permeate
nüfuz etmek, süzmek
Population
nüfus, halk
Sample
numune, örnek
Specimen
numune, örnek
Seizure
nöbet, havale
Feature
nitelik, özellik
Relatively
nispi olarak
Consequence
netice, sonuç
Result
netice, sonuç
Objective
nesnel, objektif