Level 30 Level 32

25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Whatsoever
hiçbir türlü
At least
hiç olmazsa, en azından
Rapid
hızlı
To speed
hızlanmak
To accelerate
hızlandırmak, çabuk-laştırmak
To decelerate
hızını kesme, yavaşlatma
Speed
hız
Everybody
herkes
Everyone
herkes
Anywhere
herhangi bir yer
However
her ne kadar, bununla beraber, her nasılsa
Every
her
Skill
henüz, hala
Almost
hemen hemen
Nearly
hemen hemen
Target
hedef
To prepare
hazırlamak, hazırlanmak
Preparation
hazırlama, düzenleme
Animal
hayvan
Survival
hayatta kalma
Airway
hava yolu
Air
hava
Defective
hatalı, kusurlu
Defect
hata, kusur
Line
hat, çizgi