Level 33 Level 35

25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Loose
gevşek
Strain
germek, gerilim, suş (bakte-riler için)
To stretch
germek, gerginleştirmek
Remainder
geriye kalan
Tensile
gerilebilir, gerileyebilme, gerilme
İrreversible
geri dönüşsüz
Reversible
geri dönüşlü
Require
gerektirmek
To require
gerektirmek
To necessitate
gereksinim duymak
Requirement
gereksinim
Necessary
gerekli
Undue
gereğinden fazla, yersiz
Actually
gerçekte
İn fact
gerçekte
To take place
gerçekleşmek
Real
gerçek
Each
ger bir, her, başlı başına
To dilate
genişletmek
Dilatation
genişleme, dilatasyon
Enlargement
genişleme
Extensive
geniş, yaygın, aşırı miktarda
Broad
geniş, yaygın
Generally
genellikle, çoğunlukla
Usually
genellikle